Relacja z Walencji

Idź do wersji strony w języku angielskim

XXIV Konferencja ISUF, 27–29 wrzesień 2017 r., Walencja, Hiszpania

Międzynarodowa konferencja International Seminar on Urban Form odbyła się w dniach 27–29 wrzesień 2017 roku w hiszpańskiej Walencji. To już 24. edycja tego cyklicznego wydarzenia, które organizowane jest co roku w innym mieście, nie tylko Europy, ale i innych kontynentów. Kolejna konferencja zaplanowana jest w rosyjskim Krasnojarsku (2018).

Problematyka konferencji została określona jako City and territory in the globalization age. W jej ramach sformułowano następujące tematy badawcze: Stages in territorial configuration, Urban form and social use of space, Reading and regenerating the informal city, Efficient use of resources in sustainable cities, City transformations, Cartography and big data, Tools of analysis in urban morphology, Urban green space.

Obrady i sesje Konferencji odbywały się w nowoczesnych obiektach Szkoły Architektury Politechniki w Walencji (Universitat Politècnica de València/UPV). Walencja to miasto położone nad morzem Śródziemnym, w środkowo-wschodniej Hiszpanii, trzecie pod względem liczby ludności (po Madrycie i Barcelonie). Historia miasta sięga czasów imperium rzymskiego. Do głównych zabytków Walencji należą: Katedra, której główne elementy powstały pomiędzy XIII i XV wiekiem, gotycki budynek Giełdy Jedwabiu wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz hala targowa w stylistyce Art Nouveau. Wśród współczesnych realizacji wyróżnia się kompleks obiektów tworzących tzw. Miasto Sztuki i Nauki (Ciutat de les Arts i les Ciències) autorstwa Santiago Calatrava, przy wspólpracy Felixa Candeli.

Uroczystej inauguracji konferencji dokonali José Salvador (władze Walencji), Iván Cabrese (dyrektor Szkoły Architektury UPV) i Vicente Colomer (UPV). Program pierwszego dnia konferencji zawierał trzy sesje plenarne i przewodnie prezentacje. Głównym mówcą (keynote speaker) pierwszej sesji był Giancarlo Cataldi (Uniwersytet we Florencji), który w swoim wystąpieniu odniósł się do teorii morfologii urbanistycznej wskazując na jej cztery integralne procesy. Drugim keynote speakerem był Joan Busquets (Uniwersytet Harvarda), który rozważał sekrety „dobrych miast” (good cities) odnosząc się do układów regularnych. Trzecią prezentację zatytułowaną Landscape planning and the new urban agenda przedstawiła Bárbara Pons. W dalszych sesjach plenarnych konferencji prezentację zatytułowaną Networked urbanism wygłosił José Luis Vallejo (Uniwersytet Columbia GSAPP, założyciel Ecosistema Urbano), Luis Alonso de Armino (Politechnika w Walencji) przedstawił przekształcenia układu urbanistycznego i plany przebudowy Walencji w latach 1834–1966, a Javier Monclus (Uniwersytet w Saragossie) odniósł się do rewitalizacji obszarów miejskich oraz strategii projektowania urbanistycznego. Jedna z sesji plenarnych poświęcona była prezentacjom działalności lokalnych sieci ISUF m.in. w Portugalii, Polsce, Włoszech, na Cyprze i Syberii.

Już pierwszego dnia konferencji rozpoczęły się tematyczne sesje równoległe. Uczestnicy konferencji nie mieli łatwego zadania chcąc wysłuchać interesujących ich wystąpień, ponieważ równolegle, w różnych salach Szkoły Architektury, odbywało się 9–10 sesji. Każda z nich indywidualnie zatytułowana grupowała kilka prezentacji wpisujących się w przewodnią tematykę danej sesji. Podczas około 60 takich sesji przedstawiono 360 prezentacji.

Również polscy badacze zaprezentowali wyniki swoich badań w sesjach równoległych. Dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek (Politechnika Krakowska) oraz prof. Ivor Samuels (University of Birmingham) wystąpili z prezentacją Nowa Huta, Kraków, Poland. Old urbanism, new urbanism? w sesji zatytułowanej Urban transformations: forming and evolution processes. Prof. Kantarek ponadto przewodniczyła sesji poświęconej zagadnieniom Urban morphology analysis: post-catastrophe areas. Dwa wystąpienia na konferencji zaprezentowała dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl (Politechnika Łódzka): prezentację autorską Self-organisation and meaning of urban structures: case study of Jewish communities in central Poland in pre-war times oraz współautorską A quest to quantify urban sustainability. Assessing incongruous growth w zespole z Lia Maria Dias Bezerra, Anną Anetą Tomczak i Robertem Warsza. Prof. Hanzl wraz z Giuseppe Strappa oraz Vitorem Oliveira prowadziła również seminarium dyskusyjne Research planning urban project w ramach jednej z sesji plenarnych.

Dr inż. arch. Monika Ewa Adamska (Politechnika Opolska) w prezentacji Broken traditions, inherited legacy, new narratives. Transformations of the medieval market squares in Silesia przedstawiła swoje wyniki badań średniowiecznych placów rynkowych w sesji poświęconej przestrzeni placów i skwerów. Dr Tomasz Figlus oraz dr Łukasz Musiaka (Uniwersytet Łódzki) wygłosili referat Determinants and results of morphological transformations of historical town centres and suburbs in Poland on chosen examples w sesji zatytułowanej Urban Morphology: Configuration of urban patterns.

Polskie środowisko akademickie na 24 ISUF w Walencji reprezentowali ponadto: dr Jarosław Kazimierczak (Uniwersytet Łódzki) z prezentacją Morphological transformations of post-socialist shrinking city under urban regeneration process: the case of Łódź, Poland oraz mgr Paweł Wiktor Sudra (PAN) z wystąpieniem Urban patterns in the Warsaw agglomeration: a "multi-method" and "multi-scale" approach.

Intensywny program merytoryczny konferencji rozdzielały przerwy kawowe i lunche, podczas których można było nie tylko nawiązać nowe kontakty naukowe oraz kontynuować dyskusje zamykające poszczególne sesje, ale również spróbować tradycyjnych, lokalnych potraw takich jak paella valenciana. W sesji podsumowującej XXIV ISUF wystąpiła Wendy McClure – profesor Uniwersytetu Idaho i nowy prezydent ISUF w kadencji 2017–2021. Organizatorzy konferencji zaoferowali uczestnikom również opcję udziału w zwiedzaniu układu staromiejskiego Walencji i jego głównych zabytków oraz parku naturalnego Albufera. Program ten zaplanowany został na sobotę 30 września, już po zamknięciu konferencji

Szkoła Architektury Politechniki w Walencji i logo konferencji ISUF Valencia 2017, z prawej strony autorka relacji
Uczestnicy ISUF Valencia 2017 z Polski
Uczestnicy ISUF Valencia 2017 z Polski. Od lewej: Paweł Wiktor Sudra (PAN); Małgorzata Hanzl (Politechnika Łódzka); Anna Agata Kantarek (Politechnika Krakowska); Łukasz Musiaka (Uniwersytet Łódzki); Monika Ewa Adamska (Politechnika Opolska); Tomasz Figlus (Uniwersytet Łódzki); Jarosław Kazimierczak (Uniwersytet Łódzki)

Dr inż. arch. Monika Ewa Adamska
Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Opolska