Relacja z Rzymu

Idź do wersji strony w języku angielskim

5th ISUF Italy International Conference, Rzym, 19-22 lutego 2020

W dniach 19-22 lutego 2020 odbyła się w Rzymie piąta, międzynarodowa konferencja, zorganizowana przez włoską sieć morfologii urbanistycznej, ISUFItaly. Tematyka spotkania została określona jako Urban Substrata & City Regeneration. Morphological legacies and design tools.

Spotkanie odbyło się w pięknej scenerii Palazzo Mattei di Giove, który jest siedzibą centrum Studiów Amerykańskich (Centro Studi Americani). XVII wieczny pałac zbudowany przez Carlo Maderno jako jeden z kilku pałaców potężnej niegdyś rodziny Mattei posiada arkadowy dziedziniec, wiele pięknych reprezentacyjnych sal i freski autorstwa Pietro da Cortona.

Pierwsza sesja plenarna związana była z realizacją programu EPUM - Emerging Perspectives in Urban Morphology (epum.eu). Ten projekt badawczy finansowany przez Unię Europejską ma na celu integrację różnych metod badawczych w ramach morfologii urbanistycznej poprzez edukację oraz przy użyciu technologii informatycznych.

W sesji tej (Teaching Innovation in Urban Morphology) wystąpiła dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl z prezentacją The Architecture if the City. Teaching Urban Morphology in Lodz University of Technology.

Sesje równoległe zgrupowane zostały wokół trzech głównych tematów - Urban Form Theories, Urban Form Reading Reading oraz Urban Form Design.

W sesji poświęconej morfologii urbanistycznej w kontekście historycznym wystąpiła dr hab. hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek, prof. PK, z prezentacją (przygotowaną warz z dr hab. inż. arch. Maciejem Motakiem, prof. PK) Fringe Belts by transect. The case of Krakow. Searching for Fringe Belts of Krakow.

W sesji zatytułowanej Urbanistyczna odnowa a problematyka społeczna swój referat zatytułowany Urban form versus health of citizens. Case study of Lodz downtown rehabilitation przedstawiła dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl.

Kolejne wystąpienie polskich badaczy zaprezentowano w sesji dotyczącej nowych trendów w interpretacji formy urbanistycznej. Mgr Ilona Morawska z Krakowskiego Instytutu Miast i Regionów przedstawiła pracę zespołu: Jacek Gądecki, Ilona Morawska, Karolina Anielska i Łukasz Afeltowicz zatytułowaną Changes in urban fabric. A cause and a result of an innovation district?

Osobna sesja plenarne poświęcona były promocji książek i czasopism związanych z tematyką morfologii urbanistycznej. Były to - czasopismo włoskiej sieci morfologii urbanistycznej - U+D urban form and design - International Journal of Urban Morphology and Design, książka London Square autorstwa Marco Maretto oraz monografia zbiorowa Observation on Urban Growth pod redakcją prof. Giuseppe Strappy, prezydenta ISUFItaly.

Specjalna sesja plenarna zatytułowana Pamięci Mistrzów (In Memory of Masters) dedykowana była wspomnieniom niedawno zmarłym profesorom Gian Luigi Maffei oraz Antonio Monestiroli.

Prof. Gian Luigi Maffei jest jednym z twórców włoskiej szkoły morfologii urbanistycznej. Wraz z Gian Luigi Caniggia jest autorem klasycznych dzieł dotyczących morfologii i typologii formy architektonicznej i urbanistycznej - Lettura dell'edilizia di base oraz Lettura dell’edilizia specjale.

Prof. Antonio Monestiroli był profesorem szkoły architektury w Wenecji (Universita Iuav di Venezia) i praktykującym architektem. Jego wieloletnia współpraca z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej zaowocowała nadaniem mu tytułu doktor honoris causa Politechniki Krakowskiej w 2011 roku. W 2009 roku ukazało się polskie wydanie książki Profesora zatytułowanej Tryglif i metopa. Dziewięć wykładów o architekturze.

 

dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek, prof. PK
Wydział Architektury
Politechnika Krakowska