Rzeki w życiu narodów, ich gospodarce i polityce

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ
Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego Instytut Śląski w Opolu
Centrum B/ORDES IN MOTION Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy)

zapraszają na:

XVII Międzynarodową „Łódzką” Konferencję z Geografii Politycznej
RZEKI W ŻYCIU NARODÓW ICH GOSPODARCE I POLITYCE
RIVERS IN THE LIVES OF NATIONS IN THEIR ECONOMY AND POLITICS
16–18 września 2020 r., Kostrzyn nad Odrą/ Frankfurt nad Odrą

Konferencja pod patronatem: Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Organizatorom w szczególności zależy na przedyskutowaniu następującej problematyki:

 • rzeka jako granica polityczna, etniczna, językowa, religijna, kulturowa,
 • rzeka w przestrzeni geograficznej - oś czy bariera?
 • gospodarcza rola rzek,
 • społeczna rola rzek.

Z uwagi na tematykę konferencji będzie ona przeprowadzona na obu brzegach granicznej rzeki Odry w Kostrzynie (Hotel Bastion, ul. Graniczna 15) oraz w Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (w Niemczech).

Ponieważ organizatorzy zamierzają przygotować na konferencję materiały zawierające, obok programu i przewodnika wycieczek, streszczenia wystąpień, zwracają się z prośbą o nadesłanie do 21 czerwca 2020 r. 1-stronicowego abstraktu referatu w języku angielskim. Pełny tekst referatu do 25 stron wraz z ilustracjami i bibliografią (na dysku CD, pendrive lub drogą e-mail w edytorze Word for Windows 7) należy przekazać sekretarzowi w czasie konferencji. Na wystąpienie w trakcie obrad przewidujemy maksymalnie 15 minut. Językiem obrad będzie angielski.

Transport. Organizatorzy zapewniają dojazd autokarem z Łodzi na miejsce obrad w Kostrzynie – 15 września 2020 r. (wyjazd ok. godz. 10) i powrót do Łodzi 19 września (ok. godz. 17). Przewidujemy możliwość zabrania po drodze uczestników z Poznania (dworzec kolejowy, lotnisko).

Publikacja. Po konferencji teksty referatów wygłoszonych na konferencji i zakwalifikowanych do druku przez Radę Redakcyjną i recenzentów będą wydane w "Studiach z Geografii Politycznej i Historycznej" w języku polskim lub angielskim lub w periodyku "Region and Regionalism", wyłącznie po angielsku.

Koszt uczestnictwa wynosi 1300 zł (1250 zł dla członków PTG) w przypadku noclegów w pokoju dwuosobowym oraz 1400 zł (1350 zł dla członków PTG) w pokoju jednoosobowym i obejmuje: wpisowe, cztery noclegi 15–19.09., pełne wyżywienie (od kolacji 15.09 do śniadania 19.09, w tym kolacja bankietowa), materiały konferencyjne, przerwy kawowe, autokarowe wycieczki naukowe (2 i 3 dzień konferencji) oraz publikację artykułu. Organizatorzy zarezerwują noclegi i wyżywienie (specjalistyczne diety) zgodnie z deklaracją uczestników.

Wpisowe w wysokości 1300/1400 zł (lub 1250/1350 zł członkowie PTG) należy wpłacić:

 • w terminie do 21 czerwca 2020 r.
 • na nowoutworzone konto konferencyjne: KGHiSR WNG UŁ, Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, nr rachunku: 07 1240 6292 1111 0010 9725 3803 z dopiskiem „polityczna”.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji: do 30 lipca 2020 r. – nastąpi zwrot 100% wpłaty; po tej dacie zwrot jedynie kwoty pomniejszonej o poniesione już rzeczywiste koszty.

Faktura zostanie wystawiona po wpłynięciu wpisowego na konto UŁ zgodnie z danymi płatnika, tj. na osobę fizyczną (na żądanie, jeśli wpłata była z prywatnego konta i nie było wskazania, aby fakturę wystawić na instytucję) lub na instytucję delegującą, która opłaciła wpisowe. Nie ma możliwości wystawienia faktury na instytucję, jeśli wpłata wpisowego była dokonana z prywatnego konta uczestnika.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na załączonym formularzu do 21 czerwca 2020 r. na adres mailowy: geopol@geo.uni.lodz.pl lub tradycyjną pocztą na adres:

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej
i Studiów Regionalnych UŁ,
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Rada Programowa Konferencji:

 • prof. dr hab. Marek Sobczyński – Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej PTG,
 • prof. dr hab. Krystian Heffner – Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej UE w Katowicach,
 • prof. dr Peter Ulrich - Centrum B/orders in Motion, Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą (Niemcy),
 • dr hab. Brygida Solga, prof. IŚ – Instytut Śląski w Opolu,
 • dr hab. Andrzej Rykała, prof. UŁ – Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ.