Publikacje naukowe

  1. Orlewski P., Staniek K., 2017, Południowa granica Węgier jako bariera migracyjna dla uchodźców, [w:] Żelichowski R., Sobczyński M. (red.), Małe państwa, regiony i wyspy Europy, s. 247-260.
  2. Orlewski P., 2019, Identity and distribution of the Silesian minority in Poland, "Miscellanea Geographica", Vol. 23(2), s. 76-84.