Pełnione funkcje

  • 2016-2018 - członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WNG UŁ.
  • od 2018 - przewodniczący Wydziałowej Komisji Socjalno-Stypendialnej Studiów Doktoranckich WNG UŁ.
  • od 2019 - członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego.