mgr Patryk Orlewski

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej
i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki
Collegium Geographicum,
ul. S. Kopcińskiego 31
90-140 Łódź
e-mail: patryk.orlewski@unilodz.eu

Zainteresowania naukowe

  • Geografia polityczna (problematyka mniejszości etnicznych i narodowych, współczesne konflikty zbrojne), geografia historyczna, geopolityka.

Dydaktyka

  • Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk Geograficznych), na kierunku geografia: ćwiczenia i wykłady.
    Tematyka zajęć: współczesne konflikty zbrojne na świecie, stosunki międzynarodowe, geografia polityczna.