Staże naukowe

  • 02.2019: Wizyta studyjna na Uniwersytet Lwowski w ramach prowadzonych prac nad rozprawą doktorską. Główny cel wizyty: przeprowadzenie kwerend archiwalnych w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Dofinansowanie z programu PROM z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.