Rozwój naukowy i zawodowy

  • Od 10.2017: rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, specj. Geografia społeczno-ekonomiczna (26.03.2019 r. – otwarcie przewodu doktorskiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Morfogeneza i przemiany rozplanowania wsi józefińskich na obszarze dawnej Galicji, promotor pracy prof. M. Sobczyński).
  • 06.2017: uzyskanie tytułu zawodowego magistra geografii (spec. geografia polityczna, historyczna i studia regionalne) na podstawie pracy: Kolonizacja fryderycjańska na obszarze Polski Środkowej. Geneza, struktury morfologiczne i dziedzictwo kulturowe, przygotowanej w Katedrze Geografii Politycznej Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ pod kierunkiem dr Tomasza Figlusa.
  • 2015-2017: uzupełniające studia magisterskie na kierunku geografia, specjalność: geografia polityczna, historyczna i studia regionalne realizowana w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.
  • 06.2015: uzyskanie tytułu zawodowego licencjata na kierunku studia regionalne na podstawie pracy: Geneza i plan odnowy wsi na przykładzie sołectwa Lućmierz w gminie Zgierz, przygotowanej w Katedrze Geografii Politycznej Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ pod kierunkiem dr Tomasza Figlusa. 2012-2015: studia licencjackie na kierunku studia regionalne realizowane na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.