Publikacje naukowe

 1. Cepil M., 2015, Losy dworku w Olszowej.
 2. Cepil M., 2016, http://ziemiapiotrkowska.com/kosciol-laznowska-wola/ [20.02.2018].
 3. Cepil M., 2016, Osadnictwo olęderskie w Słowiku, „Zgierskie Zeszyty Regionalne”, t. 11, 301-315.
 4. Cepil M., 2016, Z dziejów Lućmierza, „Zgierskie Zeszyty Regionalne”, t. 11, s. 284-300.
 5. Cepil M., Figlus T., 2017, Geneza i stosunki osadnicze w dobrach rodziny Tollów pod Uniejowem, „Biuletyn Uniejowski”, t. 6, s. 91-106.
 6. Cepil M., 2017, Szlakiem osad olęderskich w powiecie zgierskim, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 1., s. 35-46.
 7. Cepil M., 2017, Śladami osadników fryderycjańskich w Polsce Środkowej. Cmentarze i ich pozostałości, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 6, s. 209-225.
 8. Cepil M., 2018, Aspekty przestrzenne i prawno-własnościowe osadnictwa olęderskiego w Pustkowej Górze (powiat zgierski), „Słupskie Prace Geograficzne”, nr 15, s. 77-88.
 9. Cepil M., 2018, Kształtowanie i rozwój układów ruralistycznych kolonii fryderycjańskich na przykładzie województwa łódzkiego, „Słupskie Prace Geograficzne”, nr 15, s. 89-106.
 10. Cepil M., 2018, Geneza i dziedzictwo kulturowe kolonii fryderycjańskich we współczesnych granicach Łodzi, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, nr 19, s. 49-66.
 11. Cepil M., 2018, Zagrody kolonistów fryderycjańskich w Polsce Środkowej. Przeszłość i współczesność, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, t. IX, s. 67-76.
 12. Cepil M. 2018, Oddział Opolski PTG, [w:] Sobczyński M. (red.) Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności, t. 2, Łódź, s. 443-464.
 13. Cepil M. 2018, Oddział Stalowowolski PTG, [w:] Sobczyński M. (red.), Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności, t. 2, Łódź, s. 573-582.
 14. Cepil M., 2018, Ujednolicanie nazw miejscowości na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Jackowski A. (red.), Rola Geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w jej rozwoju, Kraków, s. 241-259.
 15. Cepil M., 2018, Uchodźcy w Niemczech. Początki życia w innym świecie, [w:] Żelichowski R. (red.), Droga usiana drutami. Imigrancka Odyseja do Europu, Seria: Małe państwa, regiony i wyspy Europy, nr 3, Warszawa, s. 153-169.
 16. Cepil M., Figlus T., 2018, Parcelacja wsi w okresie międzywojennym i jej reperkusję osadnicze na przykładzie folwarków Orzeszków, Wielenin i Zieleń, „Biuletyn Uniejowski”, t. 7, s. 29-45.
 17. Cepil M., Figlus T., 2018, Wybrane zagadnienia toponimiczne w kontekście przemian osadniczych na przykładzie gminy Szadek, „Biuletyn Szadkowski”, t. 18, s. 21-37.
 18. Cepil M., Figlus T., 2018, Wiejskie szkoły ewangelickie w okolicach Łodzi w XIX wieku – ujęcie geograficzno-historyczne, „Zeszyty Wiejskie”, t. XXIV, s. 125-136.
 19. Cepil M., Figlus T., 2019, Morfogeneza i przemiany układu ruralistycznego wsi Wielenin, „Biuletyn Uniejowski”, t. 8, s. 21-34.
 20. Cepil M., Figlus T, 2019, Procesy parcelacji gruntów folwarcznych i likwidacja serwitutów w okresie międzywojennym na przykładzie wsi Boczki Rzepiszew, „Biuletyn Szadkowski”, t. 19, s. 77-92.