Działalność organizacyjna

  • Od 10.2018: Przewodnicząca sekcji geografii społeczno-ekonomicznej w Kole Naukowym MG „Geoholicy” na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.