Konferencje naukowe

 1. 2017 - Cepil M., Międzynarodowa studencko-doktorancka interdyscyplinarna konferencja naukowa „X Wiosna Młodych Historyków”, 6-8 kwietnia 2017 r. Łódź, Referat: Geneza i dziedzictwo kulturowe wsi fryderycjańskich w granicach współczesnych Łodzi.
 2. 2017 - Cepil M., Konferencja naukowa Zakładu Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Collegium Civitas, przy współpracy z Katedrą Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego,, Droga usiana drutami – imigrancka odyseja do Europy”, 19 maja 2017 r. Warszawa, Referat: Uchodźcy w Niemczech. Początki życia w innym świecie.
 3. 2017 - Cepil M., V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej „Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego”, 22-23 czerwca 2017 r. Łódź, Referat: Śladami osadników fryderycjańskich w Polsce Środkowej. Cmentarze i ich pozostałości.
 4. 2018 - Cepil M., IV Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, dn. 24-25 marca 2018 r., Toruń, Referat: Lokalizacja i fizjonomia wiejskich szkół ewangelickich w okolicach Łodzi.
 5. 2018 - Cepil M., XXVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, dn. 17-21 kwietnia 2018 r., Łódź, Referat: Dawne osady olęderskie we współczesnych granicach Łodzi.
 6. 2018 - Cepil M., XV Ogólnopolski Zjazd Studentów i Doktorantów, dn. 23-25 maja 2018 r., Piotrków Trybunalski, Referat: Nieistniejące wiejskie zbory ewangelickie w okolicach Łodzi.
 7. 2018 - Cepil M., Konferencja naukowa Czeskie enklawy narodowościowe na ziemiach polskich, dn. 24-26 maja 2018 r., Strzelin, Referat: Geneza i rozwój ośrodków osadnictwa czeskiego w Polsce Środkowej.
 8. 2018 - Cepil M., I Interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu Badania Młodych Naukowców „Wiedza –Inspiracja - Pasja”, dn. 22-23 czerwca 2018 r., Uniwersytet Łódzki, Referat: Inicjalne stadium kształtowania układów przestrzennych kolonii fryderycjańskich w Polsce Środkowej.
 9. 2018 - Cepil M., Konferencja naukowa Rola geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i jej rozwoju, dn. 21-22 czerwca 2018 r., Kraków, Referat: Procesy kształtowania i ujednolicania nazw miejscowości na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. 2018 - Cepil M., Figlus T., The 16th ‘Lodz’ International Political Geography Conference The role of the State in the era of Globalization, 12-14 września 2018 r., Skorzęcin, Referat: Durability the rotmer political borders in Poland from the morphological perspective of rural settlement.
 11. 2018 - Cepil M., Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konserwacja zapobiegawcza środowiska 8. Dziedzictwo nasze czy obce: Sto lat dyskusji w niepodległej Polsce dn. 22 październik 2018, Warszawa, Referat: Wiejskie cmentarze ewangelickie w woj. łódzkim – lokalizacja, typologia i współczesny stan zachowania.
 12. 2018 - Cepil M., Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wieś zaginiona 3: wspólnota, samorządność, przestrzeń, 21-22 listopada 2018 r., Chorzów, Referat: Geneza i stan zachowania dziedzictwa kulturowego osad olęderskich w Polsce Środkowej.
 13. 2018 - Cepil M., Seminarium Cmentarze – milczący świadkowie historii. Edycja druga, 17 listopada 2018 r., Łódź, Referat: Aspekty przestrzenne i osadnicze wiejskich cmentarzy ewangelickich w Polsce Środkowej. Dawniej i dziś.
 14. 2018 - Cepil M., Interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka, Obudzić Ojczyznę. Emancypacje 1918-2018, 30 listopada-1 grudnia 2018, Łódź, Referat: Kwestie toponimiczne w wiejskiej sieci osadniczej w Polsce w latach 1918-1939.
 15. 2019 - Cepil M., „II Rzeczpospolita – rozważania w 100-lecie powstania państwa”, 10-12.04.2019 r., Warszawa, Referat: Kolonie józefińskie na terytorium II Rzeczypospolitej (konferencja studencko-doktorancka).
 16. 2019 - Cepil M. „Podzielone miasta, podzielone wyspy”, 17.05.2019 r., Warszawa, Referat: Valka/Valga jako przykład miasta podzielonego na pograniczu lotewsko-estońskim.
 17. 2019 - Cepil M., „Człowiek a historia”, 22-23.05.2019 r., Piotrków Tryb., Referat: Osadnictwo józefińskie na obszarze Małopolski (konferencja studencko-doktorancka).
 18. 2019 - Cepil M., „Człowiek i jego działania. Dialog uczelniany w kontekście prawnym, społecznym i językoznawczym na rzecz współpracy i przyjaźni międzyludzkiej”, 15.06.2019 r., Bełchatów, Referat: Co po nich zostało? Szlakiem kolonii józefińskich po Sądecczyźnie (konferencja studencko-doktorancka).
 19. 2019 - Cepil M., II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Badania Młodych Naukowców „Wiedza – Inspiracja – Pasja”, 4.10.2019 r., Łódź, Referat: Kształtowanie i rozwój układów przestrzennych kolonii józefińskich na Sądecczyźnie.
 20. 2019 - Cepil M., Sobczyński M., Dziecko na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, 24-25.10.2019 r., Wschowa – Leszno, Referat: Edukacja młodzieży ziemi wschowskiej na tle struktur demograficznych w świetle statystyk (XIX-XXI w).
 21. 2019 - Cepil M., VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geografii Historycznej „Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego”, 14.11.2019 r., Łódź, Referat: Zabytkowe układy przestrzenne wsi józefińskich na obszarze dawnej Galicji”.
 22. 2019 - Cepil M., Figlus T., 5. Nazewnicza Konferencja Naukowa „Nazywanie miasta’, 2-3.12.2019 r., Warszawa, Referat: Nazwy miejscowe dawnych wsi w granicach administracyjnych miasta na przykładzie Łodzi.
 23. 2020 - Cepil M., „Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przemiany środowiska przyrodniczego na świecie”, 20.02.2020 r., Warszawa, Referat: Lokalizacja i fizjonomia wiejskich szkół ewangelickich we wsiach józefińskich.