Staże naukowe

1988  – staż naukowy w Katedrze Geografii Ekonomicznej Europejskich Krajów Socjalistycznych Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie (ZSRR), tematyka: przemiany mapy politycznej Rosji / ZSRR w XIX i XX w.;

1989 – staż naukowy w Katedrze Geografii Uniwersytetu Koszyckiego w Prešovie (Czechosłowacja), tematyka: geografia ekonomiczna regionalna Czech i Słowacji;

1990 – staż naukowy w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja), tematyka: geografia ekonomiczna regionalna Słowacji;

1993 – staż naukowy w Katedrze Geografii Uniwersytetu w Karlstad (Szwecja), tematyka: geografii regionalna Szwecji i Norwegii;

1994 - staż naukowy w Departamencie Geografii Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia), tematyka: komputerowe wspomaganie geografii i metody GIS;

1995-1996 - staże naukowe w Uniwersytecie Technicznym w Berlinie oraz Berlińskim Biurze Planowania Miejscowego (Niemcy), tematyka: zarządzanie i planowanie przestrzeni wielkich aglomeracji miejskich;

1995 - staż naukowy we Francuskim Instytucie Urbanizmu Uniwersytetu Paryż VIII w Champs sur Marne (Francja), tematyka: komputerowe wspomaganie planowania przestrzennego oraz metody GIS;

1996 - staże naukowe w Biurze Planowania Miasta w Paryżu i Regionie Miejskim Lyonu (Francja), tematyka: zarządzanie miastami, administracja samorządowa;

1996 - staż naukowy na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki w Bari (Włochy), tematyka: zastosowanie metod GIS i ACAD w urbanistyce, architekturze i planowaniu miast.