Konferencje naukowe

 • 1978 - Rola przemysłu w rozwoju miast, XI Łódzka Konferencja „Styczniowa”, Łódź.
 • 1979 - Miasta jako bazy działalności przemysłowej, XII Łódzka Konferencja „Styczniowa”, Łódź.
 • 1980 - XIII Łódzka Konferencja „Styczniowa”, Łódź.
 • 1981 - XIV Łódzka Konferencja „Styczniowa”, Łódź.
 • 1985 - XV Łódzka Konferencja „Styczniowa”, Łódź.
 • 1985 - Problemy ekonomiczne i regionalne współczesnego świata, Łódź.
 • 1985 - I Tydzień Gór, Łódź.
 • 1986 - XVI Łódzka Konferencja „Styczniowa”, Łódź.
 • 1986 - Górskie parki narodowe w Polsce, II Tydzień Gór, Łódź.
 • 1986 - Geografia w służbie nauki, edukacji narodowej i gospodarki, 35 Zjazd PTG i II Zjazd Geografów Polskich, Łódź.
 • 1987 - XVII Łódzka Konferencja „Styczniowa”, Łódź.
 • 1987 - Tatry i Podtatrze polskie cz.1, III Tydzień Gór, Łódź.
 • 1988 - Boundaries and frontiers, 1st 'Łódź' Conference of Political Geography, Łódź-Wieluń.
 • 1988 - I Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 1988 - Tatry i Podtatrze polskie cz 2, IV Tydzień Gór, Łódź.
 • 1988 - Wyludnianie się wsi w Polsce cz.1, Warszawa, Błonie.
 • 1989 - Wyludnianie się wsi w Polsce cz.2, Jachranka.
 • 1989 - Polskie wyprawy alpinistyczne. Pieniny, Gorce, Beskid Sądecki, V Tydzień Gór, Łódź.
 • 1989 - II Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 1990- III Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 1990- Minority problems within borderlands, 2nd 'Łódź' Conference of Political Geography, Białowieża.
 • 1990 - The processes of depopulation of rural areas in Central and Eastern Europe, Szymbark.
 • 1990 - Polskie wyprawy alpinistyczne i turystyka w obce góry. Babia Góra i Orawa, VI Tydzień Gór, Łódź.
 • 1991 - IV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 1991 - Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, Kraków.
 • 1992 - Inner borders, region and regionalism, 3rd 'Łódź' Conference on Political Geography, Księże Młyny.
 • 1992 - V Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 1992 - Mezinarodni kolkvium k otazkam euroregionu Slezsko, 9 Severomoravske Demograficke Kolokvium, Bruntal (Czechy).
 • 1993 - Contemporary political geography, Warszawa.
 • 1993 - VI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 1993 - Geopolitical and social problems of the former socialistic countries, Soczewka.
 • 1993 - Planning and environment in transforming Europe, 7th Association of European Schools of Planning (AESOP) Congress, Łódź.
 • 1993 - 1st Editorial Board Meeting of the "European Spatial Research and Policy", Łódź.
 • 1993 - Mezinarodni kolkvium k otazkam demografickeho vyvoje Frydecko-Misteckeho okresu a Euroregionu Slezsko, 10 Severomoravske Demograficke Kolokvium, Frydek-Mistek (Czechy).
 • 1994 - Polen und seine Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Nachbarländeren, Szklarska Poręba-Bocholt (Niemcy).
 • 1994 - Region miejski. Centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, VII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 1994 - Region and regionalism. Social and political aspects, 4th 'Łódź 'Conference of Political Geography, Szczedrzyk-Ostrava (Czechy).
 • 1994 - 2nd Editorial Board Meeting of the "European Spatial Research and Policy", Bratislava (Słowacja).
 • 1995 - Centra i peryferie dużych miast. Transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze, VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 1995 - Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju, Opole-Ostrava (Czechy).
 • 1996 - Pirveli polonur-kartuli geograpiuli seminaris, Tbilisi (Gruzja).
 • 1996 - Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast, IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 1996 - Borderlands or transborder regions - geographical, social and political problems, 5th 'Łódź' Conference of Political Geography, Wisła - Jablunkov (Czechy).
 • 1997 - Teritoriálna organizácia administrativnych systémov štátu, Banska Bystrica (Słowacja).
 • 1997 - Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków, X Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 1997 - Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji, 46 Zjazd PTG, Rynia.
 • 1998 - Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 1998 - Multicultural regions and cities, 6th 'Łódź' Conference of Political Geography, Krynica Morska.
 • 1998 - The consequences of social, political and spatial change in Poland and Georgia, II Polsko-gruzińsko-brytyjskie seminarium geograficzne, Łódź.
 • 1998 - 4th Editorial Board Meeting of the "European Spatial Research and Policy", Łódź.
 • 1999 - Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Polańczyk.
 • 1999 - Przestrzeń miejska jej organizacja i przemiany, XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 1999 - Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa, 48 Zjazd PTG, Łódź.
 • 1999 - Urbánny vývoj na rozhraní milénií, Prešov (Słowacja).
 • 1999 - Geografia polska na progu trzeciego tysiąclecia, Kongres Geografii Polskiej, Kraków.
 • 2000 - Województwo łódzkie na tle przemian administracyjnych Polski. W osiemdziesiątą rocznicę utworzenia województwa, Łódź.
 • 2000 - Changing role of border areas and regional policies, 7th 'Łódź' Conference of Political Geography, Bogatynia – Görlitz (Niemcy).
 • 2000 - Eastern borders of European integration processes, Polańczyk.
 • 2000 - Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Polskie regiony w procesie integracji europejskiej, Wrocław.
 • 2000 - Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódź.
 • 2000 - 6th Editorial Board Meeting of "European Spatial Research and Policy", Praga (Czechy).
 • 2000 - Globalizacja polskich metropolii, Warszawa.
 • 2000 - Strategie rozwoju polskich regionów, Warszawa.
 • 2001 - Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 2001 - Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century, Polańczyk.
 • 2001 - Geografija, obščestvo, okrużajuščaja sreda: razvitie geografii v stranach Central’noj i Vostočnoj Evropy, Svetlogorsk (Rosja).
 • 2001 - 52th International Atlantic Economic Conference, Philadelphia (USA).
 • 2001 - Political geography in Romania and Poland, Gdynia.
 • 2001 - Problémy soúčasnej geografie z aspektu výskumu v oblasti vybraných disciplín, Prešov (Słowacja).
 • 2002 - Central and Eastern Europe: past, present and perspectives, Oradea (Rumunia).
 • 2002 - The role of ethnic minorities in border regions, 8th 'Łódź' Conference of Political Geography, Krynica – Bardejov (Słowacja).
 • 2002 - Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, 51 Zjazd PTG, Kraków - Nowy Sącz.
 • 2002 - Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 2002 - New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe, Arłamów.
 • 2002 - Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa.
 • 2002 - 7th Editorial Board Meeting of the „European Spatial Research and Policy”, Groningen (Holandia).
 • 2003 - Central and Eastern Europe before enlargement of European Union and NATO, 3rd Polish-Romanian International Seminar, Gdynia.
 • 2003 - Ludy tubylcze, Warszawa.
 • 2003 - Śląsk Opolski – geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, 52 Zjazd PTG, Opole.
 • 2003 - Narody, regiony i euroregiony w Europie Środkowo-Wschodniej a nowe granice Unii Europejskiej, Czudec k. Rzeszowa.
 • 2003 - Loris - Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Łódzkiego, Łódź.
 • 2003 - Wkład łódzkiej nauki, techniki i sztuki w rozwój miasta i regionu, III Łódzki Festiwal Nauki, Łódź.
 • 2003 - Eastern dimension of European Union, Arłamów.
 • 2003 - Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 2004 - Globalized Europe – Europe in a globalized World of the 21st century, Koper (Słowenia).
 • 2004 - The role of borderlands in united Europe, 9th 'Łódź' Conference of Political Geography, Wigry – Vistitis (Litwa).
 • 2004 - Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union. An opening balance, Arłamów.
 • 2004 - Regionalny wymiar integracji europejskiej, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław.
 • 2004 - 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin.
 • 2004 - Autostrada A-1 i łódzki węzeł komunikacyjny – drogi integrujące Polskę, Łódź.
 • 2004 - Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 2004 - Urban and regional development; Concepts and experiences, 8th Editorial Board Meeting of the "European Spatial Research and Policy", Mersin (Turcja).
 • 2004 - Geograficzne problemy pogranicza Europy Zachodniej i Wschodniej, 53 Zjazd PTG, Lublin.
 • 2005 - Miasta w okresie przemian, IV Konferencja Naukowa, Opole-Brzezie.
 • 2005 - II Forum Geografów Polskich, Sosnowiec.
 • 2005 - Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 2005 - Geograficzne aspekty badania morza i wybrzeża, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Świnoujście.
 • 2005 - Podstawowe idee i koncepcje geograficzne w świetle przemian geografii i współczesnego świata. Człowiek w badaniach geograficznych, II Geograficzne kolokwium teoretyczno-metodologiczne, Łódź.
 • 2005 - Interdisciplinárne dimenzie regionálneho rozvoja, Prešov (Słowacja).
 • 2005 - Obywatelstwo i tożsamość w tworzących się społeczeństwach wielokulturowych i na pograniczach, Supraśl.
 • 2005 - Małe miasta. Zagospodarowanie i uwarunkowania rozwoju, Łódź.
 • 2005 - Dayton - Ten Years After. Conflict Resolutions and Cooperation Perspectives, Sarajewo (Bośnia i Hercegowina).
 • 2006 - Metropolie i obszary metropolitalne w Polsce – teoria i praktyka, Łódź.
 • 2006 - Nowe przestrzenie w miastach ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 2006 - Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 100-rocznicę urodzin Profesora Rajmunda Galona, Toruń.
 • 2006 - Metropolises and metropolitan areas – structure, contemporary functions, and role, Sao Paulo (Brazylia).
 • 2006 - European Spatial Research and Policy Editorial Board Meeting, Sao Paulo (Brazylia).
 • 2006 - Energy supply and demand, Foz do Iguaçu (Brazylia).
 • 2006 - Media a polityka, Łódź.
 • 2006 - Regional transborder co-operation in countries of Central and Eastern Europe – a balance of achieveents, Arłamów.
 • 2006 - Borderscapes. Spaces in Conflicts, Symbolic Places, Networks of Peace, Trento (Włochy).
 • 2006 - Regions in the process of European integration, 10th ‘Łódź’ International Political Geography Conference, Łódź.
 • 2006 - Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim, Łańcut, Jarosław, Lwów (Ukraina).
 • 2007 - Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek, program badań na przyszłość, XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 2007 - Stosunki UE-ASEAN w świetle Deklaracji Norymberskiej, Łódź.
 • 2007 - Małe miasta w obszarach metropolitalnych, Łódź.
 • 2007 - Jan Paweł II - w kręgu myśli politycznej i dyplomatycznej, Łódź.
 • 2007 - Miasta w okresie przemian, Kamień Śląski.
 • 2007 - Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym. Ich rola i miejsce w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • 2007 - International Workshop on Political Geography, Ostrava (Czechy).
 • 2007 - Globalisation and its impacts on localities, Ostrava (Czechy).
 • 2007 - Współczesna problematyka badawcza geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego w Polsce, II Ogólnopolska Konferencja z Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego, Łódź.
 • 2008 - Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 2008 - Urban development and policy in Europe of today, Bonn-Berlin (Niemcy).
 • 2008 - European Spatial Research and Policy Editorial Board Meeting, Bonn (Niemcy).
 • 2008 - Rosja i współczesne stosunki polsko-rosyjskie. Stan badań naukowych, Łódź.
 • 2008 - Rozwój obszarów przyrodniczo cennych, 57 Zjazd Polskiego Tow. Geograficznego, Białowieża.
 • 2008 - Historical regions divided by the borders, 11th International „Łódź” Conference in Political Geography, Świnoujście – Kap Arkona (Niemcy).
 • 2008 - Rola i miejsce Azji we współczesnym świecie, Toruń.
 • 2008 - Common management of a borderless area, 1st Conference of Geographers of the Upper Adriatic –Koper-Capodistria (Słowenia).
 • 2009 - Miasta polskie dwadzieścia lat po zmianie ustroju, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 2009 - Przestrzeń małych miast – 20 lat transformacji, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Małych Miast, Łódź.
 • 2009 - Miasta XXI wieku – Nowe wyzwania i perspektywy rozwoju, Izbicko.
 • 2009 - Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki, III Ogólnopolska Konferencja z Geografii Historycznej, Legnica.
 • 2009 - Od Zborowa do NATO. Stosunki polsko-ukraińskie od XVII do XXI wieku, Poznań 09.
 • 2010 - Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 2010 - Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim, Lublin.
 • 2010 - Urban Regions as Engines for Development, Wiedeń (Austria).
 • 2010 - European Spatial Research and Policy Editorial Board Meeting, Wiedeń (Austria).
 • 2010 - Dom Boży, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu Rzeczpospolita Domów, Słupsk.
 • 2010 - 20 lat przemian społeczno-gospodarczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej – próba bilansu, Polańczyk.
 • 2010 - Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, 50. Zjazd PTG, Łódź.
 • 2010 - Historical regions in the structures of EU, 12th International “Lodz” Conference on Political Geography, Głuchołazy-Opava (Czechy).
 • 2010 - Przestrzeń społeczno-ekonomiczna w okresie innowacji, integracji i globalizacji, X konferencja z cyklu Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław.
 • 2011 - 70-lecie urodzin prof. Stanisława Liszewskiego, Łódź.
 • 2011 - Przestrzeń publiczna miast, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 2011 - Przestrzeń publiczna i sektor usług jako element struktury małych miast, IX Ogólnopolska konferencja naukowa na temat „Małych miast”, Łódź.
 • 2011 - Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska, Warszawa.
 • 2011 - Miasta XXI wieku. Gospodarowanie przestrzenią i gospodarowanie w przestrzeni współczesnego miasta, Izbicko.
 • 2011 - (Re)Integration and Development Issus in Multicultural and Border Regions, Koper (Słowenia).
 • 2011 - Interdyscyplinarny wymiar kształcenia geograficznego, Konferencja kierowników uczelnianych jednostek geograficznych, Łódź.
 • 2012 - The Eastern dimension of the United Europe, 13th International „Lodz” Political Geography Conference, Chełm– Łuck (Ukraina).
 • 2012 - Spatial Inequality and Cohesion, Kraków.
 • 2012 - European Spatial Research and Policy Editorial Board Meeting, Kraków-Łódź.
 • 2012 - Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Krytyczna ocena, IX Geograficzne Kolokwium Teoretyczno-Metodologiczne z cyklu Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódź.
 • 2012 - Rycerze – szlachta – ziemianie. Szlachetnie urodzeni na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, Wschowa–Leszno.
 • 2012 - Profesor Ludwik Straszewicz w oczach studentów i młodych naukowców w 25. rocznicę śmierci twórcy Łódzkiej Szkoły Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Łódź.
 • 2012 - Przed i po akcji „Wisła”, Gorzów Wielkopolski.
 • 2013 - Wyspy Unii Europejskiej – bogactwo czy balast?, Warszawa.
 • 2013 - Air travel in transition. Conference on the 10th anniversary of low cost carriers appearance in Central Europe, Kraków.
 • 2013 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi, Rochna k. Brzezin.
 • 2013 - Polska, Europa, Świat – Granice, Terytoria, Przestrzeń, II Warszawska Konferencja z Geografii Politycznej, Warszawa.
 • 2013 - Geopolitics towards future. Global integrations and networks, Adriatic Forum, Rzym (Włochy).
 • 2013 - IV Kongres EUGEO, Rzym (Włochy).
 • 2013 - Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie, I Kongres Towarzystw Naukowych, Warszawa.
 • 2014 - Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage, 14th ‘Lodz’ International Political Geography Conference, Łopuszna.
 • 2014 - Design and evolution of smart cities, Tampere (Finlandia).
 • 2014 - European Spatial Research and Policy Editorial Board Meeting, Tampere (Finlandia).
 • 2014 - Karczmy, zajazdy, gospody, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu Rzeczpospolita domów. Słupsk.
 • 2014 - Changes, challenges, responsibility, International Geographical Union Regional Conference, Kraków.
 • 2015 - Współpraca transgraniczna - Euroregiony, Warszawa.
 • 2015 - Wzorce rozwoju lokalnego - lokalna polityka przestrzenna, Łódź.
 • 2015 - Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast, XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • 2015 - Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych 15 latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, Łódź.
 • 2015 - Granice geografii, LX Ogólnopolski Zjazd PTG i IX Forum Geografów Polskich, Lublin.
 • 2015 - O przestrzeni w geografii. Sesja z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin Prof. dr hab. Antoniego Jackowskiego, Kraków.
 • 2015 - Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Procesy Transformacji Obszarów Wiejskich, Kielce.
 • 2015 - Miasto w badaniach geografów. Sesja z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin Prof. dr hab. Zygmunta Górki, Kraków.
 • 2015 - 100-lecie urodzin prof. dr hab. Karola Bromka, Kraków.
 • 2015 - Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości, IV Konferencja z Geografii Historycznej, Łódź.
 • 2015 - Sympozjum E fructu arbor cognoscitur. W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza, Słupsk.
 • 2016 - Borderlands of nations, nations of borderlands, 15th International ‘Łódź’ Conference on Political Geography, Złotniki Lubańskie – Bautzen (Niemcy).
 • 2016 - Wnioski i rekomendacje dla modelu zrównoważonego transportu zbiorowego Łodzi 2020+ w świetle wyników badań transportowych oraz konsultacji społecznych, Łódź.
 • 2016 - European Spatial Research and Policy Editorial Board Meeting, Łódź.
 • 2016 - Patterns of local development – local spatial policy”, Łódź.
 • 2016 - Setna rocznica śmierci prof. Ludwika Straszewicza, Łódź .
 • 2016 - Miasto i region – istota geografii człowieka. Sesja jubileuszowa z okazji 70 lecia życia i 47 lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. Andrzeja Suliborskiego, Łódź.
 • 2016 - Domy wiedzy i sztuki, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Rzeczpospolita domów, Słupsk.
 • 2017 - Geographies for Peace, IGU Thematic Conference, La Paz (Boliwia).
 • 2017 - Droga usiana drutami – imigrancka odyseja do Europy, Warszawa.
 • 2017 - Jubileusz 80-lecia urodzin prof. Marka Kotera i 50. rocznica uzyskania doktoratu na UŁ, Łódź.
 • 2017 - Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego, V Konferencja Geografii Historycznej, Łódź.
 • 2018 - Kongres Geografii Polskiej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa.
 • 2018 - 17th International Conference of Historical Geographers, Warszawa.
 • 2018 - The role of the State in the era of Globalization, 16th ‘Lodz’ International Political Geography Conference, Skorzęcin.
 • 2018 - Domy magii, handlu i rzemiosła, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Rzeczpospolita domów, Słupsk.
 • 2018 - Rola geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju, Kraków.
 • 2018 - Rola Polskiego Towarzystwa Geograficznego w rozwoju polskiej geografii, Uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego PTG w stulecie jego utworzenia. Warszawa.
 • 2018 - Nowe – stare przestrzenie w mieście, XXXI Konwersatorium Widzy o Mieście, Łódź.
 • 2018 - Between theory and practice of urban morphology, Polish Network of Urban Morphology Seminar Łódź.
 • 2018 - European Spatial Research and Policy Editorial Board Meeting, Bratysława (Słowacja).
 • 2018 - Current issues in development of capital cities and leading metropolises, Bratysława (Słowacja).
 • 2018 - Geografia wobec wyzwań regionalnych i globalnych, Regionalny Zjazd Geografów, Sosnowiec.
 • 2019 - Podzielone miasta, podzielone wyspy, Warszawa.
 • 2019 - Local and urban governance. Trends, challenges and innovations in a globalizing World, International Conference IGU Commission Geography of Governance, Praia (Republika Zielonego Przylądka).
 • 2019 - Łódzkie – tożsamość, wspólnota, region, Krajoznawczy Sejmik Przedkongresowy Województwa Łódzkiego, Łódź.
 • 2019 - Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne, Katowice.
 • 2019 - Dziecko na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, Wschowa-Leszno.
 • 2019 - Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego, Łódź.
 • 2019 - Badania geograficzne w województwie podkarpackim - historia, współczesność i przyszłość. W 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rzeszów.
 • 2019 - Problemy i wyzwania geografii komunikacji, Łódź.
 • 2019 - Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych – problemy metodyczne korzystania z historycznych źródeł kartograficznych i tekstowych, Warszawa.