prof. dr hab. Marek Sobczyński

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej
i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki
Collegium Geographicum,
ul. S. Kopcińskiego 31, pok. 405
90-142 Łódź
tel. 42 635-45-91; fax. 0 42 635 45 92
e-mail: marek.sobczynski@geo.uni.lodz.pl
konsultacje: zawieszone do 23.08.2020

ORCID ID: 0000-0003-1066-3687
Profil ResearchGate
Profil na portalu Nauka Polska

Zainteresowania naukowe

  • Geografia polityczna świata (problematyka granic i pograniczy, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, strefy konfliktów), geografia wyborcza, społeczno-ekonomiczna, geografia regionalna świata, geografia historyczna, geografia wojenna, stosunki międzynarodowe, historia polityczna, geografia miast, historia geografii.

Dydaktyka

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń terenowych) w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych – kierunki geografia, geomonitoring, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, planowanie i organizacja przestrzeni, turyzm i rekreacja oraz na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych – kierunki: stosunki międzynarodowe, politologia.

  • Promotorstwo prac magisterskich i doktorskich z geografii politycznej, historycznej i społeczno-ekonomicznej regionalnej.

Hobby

  • Sport (turystyka rowerowa, narciarstwo biegowe), podróże, historia polityczna, genealogia, weksylologia, muzyka (klasyczna, etniczna, rozrywkowa), film, filatelistyka.