prof. zw. dr hab. Marek Sobczyński

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej
i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki
Collegium Geographicum,
ul. S. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź
tel. 42 635-45-91; fax. 0 42 635 45 92
e-mail: marek.sobczynski@geo.uni.lodz.pl
pok. 405, konsultacje: środa 14.00-15.30

Zainteresowania naukowe

  • Geografia polityczna świata (problematyka granic i pograniczy, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, strefy konfliktów), geografia wyborcza, społeczno-ekonomiczna, geografia regionalna świata, geografia historyczna, geografia wojenna, stosunki międzynarodowe, historia polityczna, geografia miast, historia geografii.

Dydaktyka

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń terenowych) w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych – kierunek geografia (studia stacjonarne i zaoczne), kierunek gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne i zaoczne) oraz na Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi – kierunki: stosunki międzynarodowe, politologia (studia stacjonarne i zaoczne).
  • Promotorstwo prac magisterskich z geografii politycznej i społeczno-ekonomicznej, stosunków międzynarodowych oraz prac doktorskich z geografii politycznej.

Hobby

  • Sport (rower, narciarstwo biegowe, hokej na lodzie), filatelistyka (ASFE – a stamp from everywhere), weksylologia, genealogia, podróże.