Nagrody i wyróżnienia

 • nagroda naukowa III stopnia J.M. Rektora UŁ za książkę „Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe” (2005)
 • nagroda Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (2007)
 • tytułu „Wykładowcy Roku 2010 Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego”, w konkursie organizowanym przez NZS UŁ
 • nagroda dydaktyczna III stopnia J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia w pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Łódzkim (2010)
 • nagrody Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych UŁ w plebiscycie absolwentów studiów na najlepszego nauczyciela akademickiego:
  • za zajęcie 1. miejsca na kierunku Geografia, studia licencjackie (2017)
  • za zajęcie 1. miejsca na kierunku Studia Regionalne, studia licencjackie (2015, 2016)
  • za zajęcie 1. miejsca na kierunku Turystyka i Rekreacja, studia licencjackie (2017, 2018, 2019, 2020)
  • za zajęcie 1. miejsca na kierunku Gospodarka Przestrzenna, studia licencjackie (2018, 2020)
  • za zajęcie 1. miejsca na kierunku Geografia, studia magisterskie (2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019)
  • za zajęcie 2. miejsca na kierunku Geografia, studia licencjackie (2018)
  • za zajęcie 2. miejsca na kierunku Geografia, studia magisterskie (2020)
  • za zajęcie 2. miejsca na kierunku Turystyka i Rekreacja, studia licencjackie (2013, 2014, 2015, 2021)
  • za zajęcie 3. miejsca na kierunku Geografia, studia licencjackie (2010, 2014)
  • za zajęcie 3. miejsca na kierunku Gospodarka Przestrzenna, studia licencjackie (2019)
  • za zajęcie 3. miejsca na kierunku Geografia, studia magisterskie (2013, 2017)
  • za zajęcie 3. miejsca na kierunku Geografia. Studia Nauczycielskie (2021)
  • za zajęcie 3. miejsca na kierunku Turystyka i Rekreacja, studia licencjackie (2016)
 • „Złoty południk” – wyróżnienie dla najlepszego wykładowcy przyznawane przez Koło Naukowe Młodych Geografów „Geoholicy” (2011, 2014)
 • nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze J.M. Rektora UŁ za współautorstwo książki „Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku” (2011)
 • nagroda naukowa II stopnia J.M. Rektora UŁ za książkę “Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku” (2014)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej (2016)
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2017)
 • Medal Jubileuszowy 100-lecia PTG (2018)
 • nagroda indywidualna I stopnia J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia w pracy organizacyjnej na Uniwersytecie Łódzkim (2019, 2020, 2021)