Konferencje naukowe

Udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych

 • Borderlands or Transborder Regions – Geographical, Social and Political Problems, Wisła 1996.
 • The Future of the European Union, Grasse 1998, Francja,
 • Multicultural Regions and Cities, Krynica Morska 1998,
 • Hranice a pohranici jako filozoficky, sociokulturni, politicky, historicky a geograficky fenomen, Ostrawa 1999, Czechy.
 • Changing role of border areas and regional policies, Bogatynia 2000.
 • Geografia regionalna świata w nauczaniu akademickim, Kraków 2000,
 • Stereotypy i uprzedzenia w stosunkach między Polakami, Niemcami i Czechami, Opole 2000.
 • Political Geography in Romania and Poland, Gdynia 2001.
 • Problemy sucasnej geografie z aspektu vyskumu v oblasti vybranych disciplin politickej geografie, Preszów 2001, Słowacja.
 • International Conference on Political Geography „Central and Eastern Europe: Past, Present and Perspectives”, Oradea 2002, Rumunia.
 • The Role of Ethnic Minorities in Border Regions, Krynica – Bardejov 2002.
 • Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa, maj 2002.
 • Central and Eastern Europe Before Enlargement of European Union and NATO, Gdynia 01-03.09.2003.
 • Narody, regiony i euroregiony w Europie Środkowo-Wschodniej a nowe granice Unii Europejskiej, Rzeszów-Czudec, 29-30.09.2003.
 • Ludy Tubylcze, Warszawa, 11.2003.
 • Jednostka w zagrożeniu, Łódź, 24-25.04.2004.
 • Globalized Europe, Koper, Słowenia, 02-05.06.2004.
 • The Role of Borderlands in United Europe, Wigry-Vistitis, 15-17.09.2004.
 • Seminarium naukowe IGiPZ PAN, Warszawa, 14.10.2004.
 • Interdisciplinary Dimensions of Regional Development, Preszów, Słowacja, 5-7.09.2005.
 • Obywatelstwo i tożsamość w tworzących się społeczeństwach wielokulturowych i na pograniczach, Supraśl, 8-10.09.2005.
 • Dayton – Ten Years After. Conflict Resolution and Co-operation Perspectives, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina, 29.11.-01.12.2005.
 • Media a polityka, WSSM w Łodzi, kwiecień 2006.
 • Borderscapes: spaces of conflicts, symbolic places, networks of peace, 11-13.06.2006, Trento (Trydent), Włochy.
 • Regions in the process of the European integration, międzynarodowa “łódzka” konferencja z geografii politycznej, Łódź, 19-21.09.2006.
 • 56 Zjazd PTG, konferencja „Nauki geograficzne w badaniach regionalnych”, Kielce, 27.08-02.09.2007.
 • Globalisation and its Impacts on Localities, 05-07.09.2007, Ostrava, Czechy.
 • II Ogólnopolska Konferencja z Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego, 19-20.09.2007, Łódź.
 • Rola i miejsce Azji we współczesnym świecie, 5-6.06.2008, Toruń, UMK.
 • 57 Zjazd PTG, konferencja „Rozwój obszarów przyrodniczo cennych”, Białowieża, 10-14.09.2008.
 • Historical Regions Divided by the Borders, międzynarodowa “łódzka” konferencja z geografii politycznej, Świnoujście, 17-19.09.2008.
 • 1st Conference of Geographers of the Upper Adriatic – Joint Management of a Borderless Area, Koper, Słowenia, 27-28.11.2008.
 • III Międzynarodowa Konferencja z Geografii Historycznej – Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki, Legnica, 7-9.09.2009.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, Zielona Góra 26.09.2009.
 • Kongres Polsko-Ukraiński. Międzynarodowa Sesja Naukowa „Od Zborowa do NATO. Stosunki polsko-ukraińskie od XVII do XXI wieku”. Poznań 16-17.11.2009.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „20 Years of Socio-Economic Transformations In Countries of Central and Eastern Europe – an Attempt of Accounts” (20 lat przemian społeczno-gospodarczych krajów Europy Środkowej i Wschodniej – próba bilansu), Polańczyk, 14-17.06.2010.
 • 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 8-12.09.2010., przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim, międzynarodowa konferencja naukowa z okazji piątej rocznicy wejścia w życie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Lublin 15-17.09.2010., referat: Konsekwencje akcji „Wisła” w świetle wyników spisu powszechnego z 2002 roku.
 • Historical Regions in the Structures of European Union, międzynarodowa “łódzka” konferencja z geografii politycznej, Głubczyce-Opava, 22-24.09.2010.
 • Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, konferencja zamykająca realizację grantu Prezydenta Miasta Łodzi, Łódź 15.11.2010.
 • Polskie regiony – trwanie i rekonstrukcja, konferencja organizowana przez Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 9-11.05.2011.
 • Przestrzeń w badaniach geograficznych, VI ogólnopolska konferencja doktorantów geografii, Łódź 19-21.09.2011.
 • (Re)Integration and Development Issues in Multicultural and Border Regions, Międzynarodowa konferencja, Portoroz, Słowenia, 22-24.09.2011.
 • Przed i po akcji “Wisła”, konferencja interdyscyplinarna organizowana przez Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim i gorzowskie koło Związku Ukraińców w Polsce, Gorzów Wielkopolski 11-12.05.2012.
 • 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego Więcej geografii, Poznań 05-08.09.2012.
 • The Eastern Dimension of the United Europe, międzynarodowa “łódzka” konferencja z geografii politycznej, Chełm 12-14.09.2012.
 • Lemkovia, Bojkovia, Huculi, Rusini – Historia, Sucasnost, Materialna a Duchovna Kultura, Svidnik, Słowacja 14-16.06.2013.
 • 29 Seminarium Geografii Wsi „Regionalny wymiar przemian polskiej wsi”, Rochna, 20-21.06.2013.
 • Geopolitics Toward Future, Rzym, Włochy, 2-4.09.2013.
 • IV Kongres EUGEO, Rzym, Włochy, 5-7.09.2013.
 • XVII posiedzenie polsko-ukraińskiej Komisji Ekspertów ds. Doskonalenia Podręczników Szkolnych z Historii i Geografii, Poznań, 22-25.09.2014.
 • Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych 15 latach (do 2030 r.), Łódź, 02.06.2015.
 • IV Konferencja z Geografii Historycznej, Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości, Łódź, 11-12.06.2015.
 • 60.Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kongres Geografów Polskich,Granice geografii”, Lublin 17-19.06.2015.
 • Globalne widzenia świata – Europejski Rok na rzecz Rozwoju, Łódź, 22.09.2015.
 • XVIII posiedzenie polsko-ukraińskiej Komisji Ekspertów ds. Doskonalenia Podręczników Szkolnych z Historii i Geografii, Czerniowce, Ukraina, 29.09-01.10.2015.
 • Problemy etniczne i polityczne we współczesnych badaniach geograficznych, IGiPZ PAN, Warszawa, 25.01.2016.
 • 61. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Tradycja i nowoczesność w geografii, Kraków 27-29.06.2016.
 • Borderlands of nations, nations of borderlands, międzynarodowa „łódzka” konferencja z geografii politycznej, 14-16.09.2016, Złotniki Lubańskie.
 • Geografia a jakość przestrzeni, Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych, 4-5.11.2016, UJ, Kraków.
 • Geographie for Peace, międzynarodowa konferencja organizowana przez IGU, 23-25.04.2017, La Paz, Boliwia.
 • Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego, V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej, 22-23.06.2017, Łódź.
 • XIX posiedzenie polsko-ukraińskiej Komisji Ekspertów ds. Doskonalenia Podręczników Szkolnych z Historii i Geografii, Łódź, 10.-14.07.2017.
 • XX posiedzenie polsko-ukraińskiej komisji ekspertów ds. doskonalenia podręczników szkolnych historii i geografii, 25-29.06.2018, Czarnomorsk, Ukraina.
 • The Role of the State in the Era of Globalization, międzynarodowa “łódzka” konferencja z geografii politycznej, Skorzęcin 12-14.09.2018.
 • Geografia sp. z o.o.? Praktyczne efekty działalności badawczej w naukach geograficznych. Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych. Wrocław 23-24.11.2018.
 • XXI posiedzenie polsko-ukraińskiej komisji ekspertów ds. doskonalenia podręczników szkolnych historii i geografii, 10-14.06.2019, Kraków
 • Local and Urban Governance. Trends, Challenges and Innovations in a Globalizing World, 4-7.09.2019, międzynarodowa konferencja organizowana przez IGU, Praia, Wyspy Zielonego Przylądka,
 • Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego, VI Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej, 14.11.2019, Łódź,
 • Konstytucja dla nauki a jedność geografii, Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych, Słupsk 15-16.11.2019.
 • Kształtowanie granic niepodległej Polski  w świetle dokumentów kartograficznych – problemy metodyczne korzystania z historycznych źródeł kartograficznych i tekstowych, Warszawa 6.12.2019,
 • Rivers in the Lives of Nations in their Economy and Politics, międzynarodowa “łódzka” konferencja z geografii politycznej, Kostrzyn nad Odrą 16-18.09.2020,