dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej
i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki
Collegium Geographicum,
ul. S. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel. 42 635 45 83; 42 635 45 90
e-mail: marek.barwinski@geo.uni.lodz.pl
konsultacje: poniedziałek, godz. 12-14, pokój 403

ORCID ID: 0000-0001-8059-6884
Profil ResearchGate
Profil na portalu Nauka Polska

Zainteresowania naukowe

  • Geografia polityczna (problematyka granic i pograniczy, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, współczesne obszary konfliktogenne), geografia regionalna świata, geografia historyczna, geopolityka, geografia polityczna, społeczna i turystyczna Azji.

Dydaktyka

  • Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim (wykłady, ćwiczenia, seminaria licencjackie i magisterskie, ćwiczenia terenowe):
    • Wydział Nauk Geograficznych – kierunek Geografia, Turystyka i Rekreacja, Gospodarka Przestrzenna
  • Dominująca tematyka wykładów i ćwiczeń – geografia polityczna, geografia regionalna świata, mniejszości narodowe i etniczne Polski oraz geografia polityczna, społeczna, gospodarcza i turystyczna Azji.
  • Promotorstwo prac magisterskich i licencjackich z geografii politycznej oraz społeczno-ekonomicznej.