Konferencje naukowe

Udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych

 • 2006 – seminarium „Zespół Księżego Młyna w Łodzi” – Problemy rewitalizacji zabytków i terenów poprzemysłowych, Łódź.
 • 2006 – 10th ‘Lodz’ International Conference on Political Geography: Regions in the process of the European Integration, Łódź.
 • 2007 – XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek, program badań na przyszłość, Łódź.
 • 2007 – II Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego: Współczesna problematyka badawcza geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego w Polsce, Łódź.
 • 2008 – XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Funkcja turystyczna miast, Łodź.
 • 2008 – 11th ‘Lodz’ International Conference on Political Geography: Historical Regions Divided by the Border, Świnoujście.
 • 2008 – 1st Conference of Geographers of the Upper Adriatic: Joint Management of a Borderless Area, Koper, Slovenia.
 • 2009 – XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Miasta polskie dwadzieścia lat po zmianie ustroju, Łódź.
 • 2009 – Przestrzeń małych miast – 20 lat transformacji, Łódź.
 • 2010 – XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, Łódź.
 • 2010 – 11th ‘Lodz’ International Conference on Political Geography: Historical regions in the structures of EU, Głubczyce-Opava.
 • 2012 – 13th ‘Lodz’ International Political Geography Conference: The Estearn Dimension of The United Europe, Chełm–Łuck.
 • 2014 - 21st International Seminar on Urban Form: Our common future in urban morphology, Porto, Portugal.
 • 2014 - 14th ‘Lodz’ International Political Geography Conference and IGU CPG Workshop Geographical: Geographical-Political Aspects of the Transborder Conservation of Natural and Cultural Heritage, Łopuszna.
 • 2015 - IV Konferencja z Geografii Historycznej: Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości, Łódź.
 • 2018 - II Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji: Budowanie bazy wiedzy, kompetencji i doświadczeń dla procesów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w regionie, Łódź.
 • 2019 - III Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji: Proces przywracania funkcji miejskich - regeneracja urbanistyczna miast, Łódź.
 • 2019 - Konferencja ISP PAN: Podzielone miasta, podzielone wyspy, Warszawa.
 • 2019 - VI Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego: Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego, Łódź.