dr Magdalena Deptuła

Zespół Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego
Katedra Geografii Politycznej, Historycznej
i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki
Collegium Geographicum,
ul. S. Kopcińskiego 31
90-140 Łódź
e-mail: magdalena.detula@geo.uni.lodz.pl
pok. 402, konsultacje: ...

Zainteresowania naukowe

  • Geografia miast, geografia historyczna, morfologia miast, dziedzictwo kulturowe.

Dydaktyka

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych – kierunek geografia oraz gospodarka przestrzenna;
  • Opiekuństwo prac magisterskich.