dr Magdalena Deptuła

Zespół Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego
Katedra Geografii Politycznej, Historycznej
i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki
Collegium Geographicum,
ul. S. Kopcińskiego 31, pok. 402
90-140 Łódź
e-mail: magdalena.deptula@geo.uni.lodz.pl
konsultacje: do uzgodnienia przez e-mail

ORCID ID: 0000-0002-0267-7598

Zainteresowania naukowe

  • Geografia miast, geografia historyczna, morfologia miast, dziedzictwo kulturowe.

Dydaktyka

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych – kierunek geografia oraz gospodarka przestrzenna;
  • Opiekuństwo prac magisterskich.