Rozwój naukowy i kwalifikacje

 • 12.2019 - 06.2020 - staż badawczy w Instytutcie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dotyczący przemian morfologicznych osadnictwa miejskiego na obszarze dawnych Prus Wschodnich
 • 2019 - Członek Założyciel oraz Członek Rady Polskiej Sieci Morfologii Urbanistycznej  ISUF POLAND
 • 2019 - Członek Sekcji Morfologii Urbanistycznej Komisji Urbanistyki i Architektury Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
 • 2018 - promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej dr Łukasza Węgrzyna
 • 2014 – członek-założyciel Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG,
 • od 2013 – sekretarz czasopisma naukowego Folia Geografica Socio-Oeconomica
 • 2012 - 2013 – Podyplomowe Studium Geoinformacji: Geograficzne Systemy Informatyczne w Praktyce, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych
 • od 2012 od 2002 – stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych WNG UŁ
 • 2012 - doktor nauk o ziemi, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
 • 10-11.2011 – Staż w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Pracowni analiz przyrodniczo-kulturowych
 • 2011 - Szkolenie z audytu i inwentaryzacji budynków pod kątem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • 2010/2011 - szkolenie Przedsiębiorczy Naukowiec,
 • 2008 - Potencjał i walory turystyczne rejonu leningradzkiego, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Hydrometeorologiczny w Sankt Petersburgu, Rosja
 • 2007 - 2011 – studia doktoranckie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
 • 2007 - magister geografii turyzmu i hotelarstwa, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych