Publikacje naukowe

Publikacje, opracowania w druku

  • Figlus T., Musiaka Ł., 2021, Podział administracyjno-terytorialny/Administrative-territorial division, Atlas Wyszehradzki/ Visegrad Atlas, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka/Polskie Towarzystwo Geograficzne, 34-39.
  • Figlus T., Musiaka Ł., 2021, Obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO/The UNESCO World Heritage List sites, Atlas Wyszehradzki/Visegrad Atlas, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka/Polskie Towarzystwo Geograficzne, 136-143.

Książki

Redakcje 

Publikacje