Działalność organizacyjna

 

 • 2018 - Organizacja obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Łodzi,
 • od 2017 – przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
 • 2014 – członek-założyciel Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG,
 • od 2013 – sekretarz czasopisma naukowego Folia Geografica Socio-Oeconomica,
 • od 2013 – członkostwo w Radzie Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
 • od 2012 – członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
 • 2011 – V-ce Przewodniczący Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2011 – członkostwo w Radzie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2011 – członkostwo w Radzie Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2011 – przewodniczący komisji konkursu krajoznawczego: „Województwo w sercu Polski”,
 • 2008–2012 – członkostwo w Radzie Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2006 – kierownik komórki PR w Stowarzyszeniu Porozumienie Krajów Europy Środkowo-Wschodniej „Słonecznik”.