Działalność organizacyjna

 • Członek Założyciel oraz Członek Rady Polskiej Sieci Morfologii Urbanistycznej  ISUF POLAND od 15.11.2019
 • Członek Sekcji Morfologii Urbanistycznej Komisji Urbanistyki i Architektury Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk od 03.10.2019
 • Współorganizacja Dni Geografa 2019 na WNG UŁ
 • Organizacja konkursu wiedzy geograficznej dla studentów WNG UŁ „Awantura o Gegrę  2019” (pomysłodawca, organizator),
 • Współorganizacja wystawy „1919 – 2019. Sto lat województwa łódzkiego w zbiorach Biblioteki UŁ”
 • Organizacja VI Ogólnopolskiej Konferencji Geograficzno-Historycznej Przestrzenny Wymiar Badań Dziedzictwa Kulturowego – Łódź, 14-15 listopada 2019 r, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • 2018 - Organizacja obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Łodzi,
 • 2018 - Organizacja wystawy „Łódź i region łódzki na archiwalnych na planach i mapach”, współpraca z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego, (pomysłodawca, współorganizator),
 • 2018 - Udział w pracach organizacyjnych: 17th International Conference of Historical Geographers ICHG, 15-20 września
 • od 2017 – przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członek Zarządu Głównego PTG
 • 2014 – członek-założyciel Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG,
 • od 2013 – sekretarz czasopisma naukowego Folia Geografica Socio-Oeconomica,
 • od 2013 – członkostwo w Radzie Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
 • od 2012 – członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
 • 2011 – V-ce Przewodniczący Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2011 – członkostwo w Radzie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2011 – członkostwo w Radzie Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2011 – przewodniczący komisji konkursu krajoznawczego: „Województwo w sercu Polski”,
 • 2008–2012 – członkostwo w Radzie Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2006 – kierownik komórki PR w Stowarzyszeniu Porozumienie Krajów Europy Środkowo-Wschodniej „Słonecznik”.