Nagrody i wyróżnienia

 • 2019 - grant NCN w konkursie „Miniatura 3” na realizację tematu Przemiany morfologiczne miast dawnych Prus Wschodnich po II wojnie światowej na podstawie decyzji: Dec-2019/03/X/HS4/00766
 • 2019 - I miejsce w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji parku miejskiego w Wolbromiu dla zespołu konkursowego: Łomozik M., Musiaka Ł.
 • 2019 - I miejsce w konkursie architektonicznym na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania i poprawy funkcjonalno-przestrzennej brzegu rzeki Mierzawy i placu przy muszli w ramach projektu pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - etap II" dla zespołu konkursowego: Łomozik M., Musiaka Łukasz, Kozak J.,
 • 2018 - I Nagroda w konkursie architektonicznym na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania rynku w Działoszycach w ramach projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II" dla zespołu konkursowego: Łomozik M., Musiaka Łukasz, Kozak J.,
 • 2014 – Nagroda III stopnia J.M. Rektora za książkę Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2013 – Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy poster naukowy na II Ogólnopolskiej Konferencji GIS w Nauce, Lublin 24-26 czerwca 2013 r.,
 • 2012 – Nagroda III stopnia Dziekana i Rady Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego za pracę doktorską,
 • 2011 – „Trzynaste stypendium” za osiągnięcia naukowe i organizacyjne w ramach projektu Turyzm dla Regionu. Zintegrowany program rozwoju doktorantów,
 • Od 2008 roku – stypendium motywacyjne/doktoranckie,
 • 2005 – List Gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce,
 • 2003–2007 – stypendium motywacyjne UŁ,
 • 2000 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.