Nagrody i wyróżnienia

  • 2019 - I miejsce w konkursie architektonicznym na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania i poprawy funkcjonalno-przestrzennej brzegu rzeki Mierzawy i placu przy muszli w ramach projektu pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - etap II" dla zespołu konkursowego: Łomozik M., Musiaka Łukasz, Kozak J.,
  • 2018 - I Nagroda w konkursie architektonicznym na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania rynku w Działoszycach w ramach projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II" dla zespołu konkursowego: Łomozik M., Musiaka Łukasz, Kozak J.,
  • 2014 – Nagroda III stopnia J.M. Rektora za książkę Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
  • 2013 – Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy poster naukowy na II Ogólnopolskiej Konferencji GIS w Nauce, Lublin 24-26 czerwca 2013 r.,
  • 2012 – Nagroda III stopnia Dziekana i Rady Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego za pracę doktorską,
  • 2011 – „Trzynaste stypendium” za osiągnięcia naukowe i organizacyjne w ramach projektu Turyzm dla Regionu. Zintegrowany program rozwoju doktorantów,
  • Od 2008 roku – stypendium motywacyjne/doktoranckie,
  • 2005 – List Gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce,
  • 2003–2007 – stypendium motywacyjne UŁ,
  • 2000 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów RP.