Konferencje naukowe

 1. 2018 – the 16th ‘Lodz’ International Conference on Political Geography, The role of the state in the era of globalization, termin: 12-14 września,
  Tytuł wystąpienia: Between a rock and a hard place. Geographical, political, economical and cultural determinations of the Nepalese state, Skorzęcin.
 2. 2018 – 17th International Conference of Historical Geographers ICHG, 15-20 września,
  Tytuł wystąpienia: Spatial transformations of selected small towns of warmińsko-mazurskie voivodeship after World War II, Warszawa.
 3. 2018 – The 25th International Seminar on Urban Form (ISUF 2018), “Urban Form and Social Context”, 4-8 lipca, Tytuł wystąpienia: Forms of settlement in north-eastern Poland and their morphological changes after World War II, Krasnojarsk, Rosja.
 4. 2018 – Kongres Geografii Polskiej, termin: 12-14 kwietnia,
  Tytuł posteru: Przemiany przestrzenne centrów największych miast polskich po II wojnie światowej, Warszawa.
 5. 2018 – Alternatywne modele rozwoju miast. Wyzwania i problemy małych miast i ich otoczenia, termin: 11-12 maja,
  Tytuł wystąpienia: Średniowieczne dziedzictwo małych i średnich miast województwa warmińsko-mazurskiego. Problem czy potencjał?, Lidzbark Warmiński.
 6. 2017 – Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja “Organizowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej”. 24-25 listopada 2017 r.,
  Tytuł wystąpienia: Małe miasto – duże wyzwania. Założenia, realizacja i percepcja Lokalnego Programu Rewitalizacji na przykładzie Nowego Stawu w województwie pomorskim, Warszawa.
 7. 2017 – The 24th International Seminar on Urban Form (ISUF 2017), „City and territory in the globalization age” 27-29 września,
  Tytuł wystąpienia: Determinants and results of morphological transformations of historical city centres and suburbs in Poland on chosen examples, Walencja, Hiszpania.
 8. 2017 – V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GEOGRAFII HISTORYCZNEJ. Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. 22-23 czerwca 2017 r.,
  Tytuł wystąpienia: Przemiany morfologiczne małego miasta na przykładzie Nowego Stawu, Łódź.
 9. 2016 – XXI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „KRAJOBRAZY INSPIRACJI. INSPIRACJE KRAJOBRAZOWE”, 26-27 września 2016,
  Tytuł posteru: Zabytkowe układy przestrzenne i obiekty architektoniczne średniowiecznych miast dawnego państwa krzyżackiego jako walor turystyczny, Kazimierz Dolny.
 10. 2016 – 15th International ‘Lodz’ Political Geography Conference on “Borderlands of nations, nations of borderlands”, 14-16 września 2016,
  Tytuł wystąpienia: The Sikhs – a borderland nation, wystąpienie razem z dr hab. Markiem Barwińskim, Osiecznica – Bautzen, Niemcy.
 11. 2016 – Central European Conference of Historical Geographers, 31 sierpnia – 2 września,
  Tytuł wystąpienia: Forms of rural and urban settlements founded by State of the Teutonic Order in present-day Polish territory, wystąpienie razem z dr Tomaszem Figlusem, Praga, Czechy.
 12. 2016 – The 23rd International Seminar on Urban Form (ISUF 2016), „Urban Morphology and the Resilient City” 8-10 lipca,
  Tytuł wystąpienia: Urban morphology of the former Teutonic towns in Prusssia, Nanjing, Chiny.
 13. 2016 – LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Tradycja i nowoczesność w geografii” w dniach 27-29 czerwca,
  Tytuł wystąpienia: Tradycyjne i GISowe metody analizy rozplanowania miast średniowiecznych (współautor: mgr inż. Martą Nalej), Kraków.
 14. 2016 – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa GIS w Nauce, 8-10 czerwca,
  Tytuł posteru: Wykorzystanie narzędzi GIS w badaniach morfologii miast średniowiecznych (współautor: mgr inż. Marta Nalej), Warszawa.
 15. 2016 – Konferencja naukowa „Dawne fortyfikacje – dla turystyki, rekreacji i kultury. Zarządzanie i zagospodarowanie z wykorzystaniem środków UE”, w dniach 12-14 maja, Toruń.
 16. 2016 – Konferencja naukowa – ,,Wyzwania turystyki kulturowej w perspektywie zakończenia prac w Zespole Kościoła Najświętszej Marii Panny w Malborku”, w dniu 29 stycznia,
  Tytuł wystąpienia: Funkcja turystyczna zamków dawnego państwa krzyżackiego na przykładzie Malborka, Malbork.
 17. 2015 – III Heritage Forum of Central Europe – „The City” , Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, w dniach 16-18 września,
  Tytuł wystąpienia: The role of tourism in the medieval urban landscape management in the towns of northern Poland, Kraków.
 18. 2015 – IV Konferencja z Geografii Historycznej – Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości, w dniach 11-12 czerwca,
  Tytuł wystąpienia: Wybrane narzędzia GIS w badaniach morfologii miast średniowiecznych, Łódź.
 19. 2014 – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa w dniach 4-6 grudnia: Zakon Krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, w dniach 4-6 grudnia,
  Tytuł wystąpienia: Dziedzictwo i współczesne wykorzystanie średniowiecznych zamków zakonu krzyżackiego a świadomość historyczna uczniów wybranych szkół województw warmińsko-mazurskiego i pomoMarta Nalejrskiego, Ryn.
 20. 2014 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa w dniach 9-10 października: Central Europe after 25 years of transition.
  Tytuł wystąpienia: Teutonic State Order’s cultural heritage in towns of Warmia-Masuria Province in Poland, Nitra, Słowacja.
 21. 2014 – 14 Łódzka Międzynarodowa Konferencja Geografii Politycznej i Warsztatach IGU CPG w dniach 15-17 sierpnia,
  Tytuł wystąpienia: Chosen aspects of the use and conservation of cultural heritage in towns of the State of the Teutonic Order in Warmia-Masuria Province, Łopuszna.
 22. 2013 – Prezentacja posteru naukowego na II Ogólnopolskiej Konferencji GIS w Nauce, 24-26 czerwca 2013 r., pt.: Analiza wybranych aspektów lokalizacji średniowiecznych zamków krzyżackich, biskupich i kapitulnych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem narzędzi GIS, Lublin.
 23. 2013 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa w dniach 16-17 marca 2013 r. pt.: Spatial transformation processes in central Europe in XXI century (Przemiany przestrzeni na obszarze Europy Cenralnej w XXI wieku).
  Tytuł wystąpienia: Chosen aspects of the tourist function development of medieval castles in the small towns in Pomerania and Warmia-Masuria region, according to opinion of local communities, Kijów, Ukraina.
 24. 2012 –Międzynarodowa konferencja naukowa: Zamki i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki, Gniew.
 25. 2012 – „Polska, naturalnie! – rozwój, integracja i promocja produktów i rozwiązań ekoturystycznych w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim.”, Dźwiniacz Dolny.
 26. 2011 – Konferencja pt.: Oferta doktorantów projektu „Turyzm dla Regionu” na rzecz realizacji Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020, Łódź.
 27. 2011 – Szkolenie przewodników i pilotów z zakresu obsługi turystów niepełnosprawnych, Oddział „Łódzki” PTTK w Łodzi i Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK Łódź.
 28. 2010 – 58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, Łódź.
 29. 2009 – IV Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów, Poznań.
 30. 2009 – Przestrzeń małych miast – 20 lat transformacji, Katowice.
 31. 2009 – XXIV Warsztaty Badawcze z Geografii Turyzmu, Uniejów.
 32. 2008 – XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 33. 2007 – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sytuacja społeczno-ekonomiczna Polski na tle aktualnych trendów w krajach OECD, Łódź.
 34. 2007 – VII Konferencja z cyklu Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej pt. Miasto w Gospodarce opartej na wiedzy, Łódź.