Konferencje naukowe

 1. 2021 - The 28th International Seminar on Urban Form (ISUF 2021), "Urban Form And The Sustainable Prosperous City", Tytuł wystąpienia: The morphological aspect of intra-urban suburbanisation in largest Polish cities, termin: 29.06 - 03.07.2021, Glasgow.
 2. 2021 - The 8th EUGEO Congress On The Geography Of Europe, Tytuł wystąpienia: Rural morphological elements in the spatial layout of a large city. The example of Łódź and Wrocław,  termin: 28.06 - 01.07.2021, Praga.
 3. 2020 – XXXII Konwersatorium Wiedzy O Mieście - Trzy Dekady Transformacji Miast Polskich, Tytuł wystąpienia: Procesy rewitalizacji i rewaloryzacji małych miast Warmii i Mazur po 1989 roku, (Łukasz Musiaka) termin: 22-23 października, Łódź.
 4. 2020 - The 17th ‘Lodz’ International Conference on Political Geography - Rzeki w życiu narodów ich gospodarce i polityce (Rivers in the lives of nations in their economy and politics). Tytuł wystąpienia: The role of the river in the development of a small town in Masuria. Example of Pisz on Pisa (Łukasz Musiaka)termin: 16-18 września, Kostrzyn nad Odrą/Frankfurt nad Odrą.
 5. 2020 - The 27th International Seminar on Urban Form (ISUF 2020), "The 21st Century City". Tytuł wystąpieniaMorphological changes of central parts of Polish historic cities after WWII, (Łukasz Musiaka, Tomasz Figlus, Robert Szmytkie), Salt Lake City, USA.
 6. 2019 - VI Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej "Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego", termin: 14-15 listopada, Tytuł wystąpienia: Przemiany morfologiczne wybranych miast mazurskich w latach 1945-1989 w świetle badań jakościowych mieszkańców, Łódź.
 7. 2019VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geografii Historycznej Przestrzenny Wymiar Badań Dziedzictwa Kulturowego,  14-15 listopada 2019 r., Tytuł wystąpienia: Analiza rozmieszczenia zamków z obszaru Polski wpisanych do rejestru zabytków w świetle miar centrograficznych (współautor: Marta Nalej), Łódź.
 8. 2019 – The 26th International Seminar on Urban Form (ISUF 2019), “Cities as Assemblages”, 2-6 lipca, Tytuł wystąpienia: Methodical approaches in Polish research on urban morphology based on Conzenian tradition – poster (Tomasz Figlus, Łukasz Musiaka, Robert Szmytkie), Nikozja, Cypr.
 9. 2019 – The 26th International Seminar on Urban Form (ISUF 2019), “Cities as Assemblages”, 2-6 lipca, Tytuł wystąpienia: Theoretical concept of morphological changes of Polish city centres after World War II, (Tomasz Figlus, Łukasz Musiaka, Robert Szmytkie), Nikozja, Cypr.
 10. 2019 – XXIV Seminarium krajobrazowe: Krajobrazy Miejskie – Przestrzenie Metropolitalne, Tytuł wystąpienia: Procesy rewitalizacji a średniowieczny krajobraz kulturowy wybranych miast Pomorza, Warmii i Mazur, 5-6 kwietnia, Sosnowiec.
 11. 2018 – the 16th ‘Lodz’ International Conference on Political Geography, The role of the state in the era of globalization, termin: 12-14 września,
  Tytuł wystąpienia: Between a rock and a hard place. Geographical, political, economical and cultural determinations of the Nepalese state, Skorzęcin.
 12. 2018 – 17th International Conference of Historical Geographers ICHG, 15-20 września,
  Tytuł wystąpienia: Spatial transformations of selected small towns of warmińsko-mazurskie voivodeship after World War II, Warszawa.
 13. 2018 – The 25th International Seminar on Urban Form (ISUF 2018), “Urban Form and Social Context”, 4-8 lipca, Tytuł wystąpienia: Forms of settlement in north-eastern Poland and their morphological changes after World War II, Krasnojarsk, Rosja.
 14. 2018 – Kongres Geografii Polskiej, termin: 12-14 kwietnia,
  Tytuł posteru: Przemiany przestrzenne centrów największych miast polskich po II wojnie światowej, Warszawa.
 15. 2018 – Alternatywne modele rozwoju miast. Wyzwania i problemy małych miast i ich otoczenia, termin: 11-12 maja,
  Tytuł wystąpienia: Średniowieczne dziedzictwo małych i średnich miast województwa warmińsko-mazurskiego. Problem czy potencjał?, Lidzbark Warmiński.
 16. 2017 – Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja “Organizowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej”. 24-25 listopada 2017 r.,
  Tytuł wystąpienia: Małe miasto – duże wyzwania. Założenia, realizacja i percepcja Lokalnego Programu Rewitalizacji na przykładzie Nowego Stawu w województwie pomorskim, Warszawa.
 17. 2017 – The 24th International Seminar on Urban Form (ISUF 2017), „City and territory in the globalization age” 27-29 września,
  Tytuł wystąpienia: Determinants and results of morphological transformations of historical city centres and suburbs in Poland on chosen examples, Walencja, Hiszpania.
 18. 2017 – V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GEOGRAFII HISTORYCZNEJ. Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. 22-23 czerwca 2017 r.,
  Tytuł wystąpienia: Przemiany morfologiczne małego miasta na przykładzie Nowego Stawu, Łódź.
 19. 2016 – XXI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „KRAJOBRAZY INSPIRACJI. INSPIRACJE KRAJOBRAZOWE”, 26-27 września 2016,
  Tytuł posteru: Zabytkowe układy przestrzenne i obiekty architektoniczne średniowiecznych miast dawnego państwa krzyżackiego jako walor turystyczny, Kazimierz Dolny.
 20. 2016 – 15th International ‘Lodz’ Political Geography Conference on “Borderlands of nations, nations of borderlands”, 14-16 września 2016,
  Tytuł wystąpienia: The Sikhs – a borderland nation, wystąpienie razem z dr hab. Markiem Barwińskim, Osiecznica – Bautzen, Niemcy.
 21. 2016 – Central European Conference of Historical Geographers, 31 sierpnia – 2 września,
  Tytuł wystąpienia: Forms of rural and urban settlements founded by State of the Teutonic Order in present-day Polish territory, wystąpienie razem z dr Tomaszem Figlusem, Praga, Czechy.
 22. 2016 – The 23rd International Seminar on Urban Form (ISUF 2016), „Urban Morphology and the Resilient City” 8-10 lipca,
  Tytuł wystąpienia: Urban morphology of the former Teutonic towns in Prusssia, Nanjing, Chiny.
 23. 2016 – LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Tradycja i nowoczesność w geografii” w dniach 27-29 czerwca,
  Tytuł wystąpienia: Tradycyjne i GISowe metody analizy rozplanowania miast średniowiecznych (współautor: mgr inż. Martą Nalej), Kraków.
 24. 2016 – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa GIS w Nauce, 8-10 czerwca,
  Tytuł posteru: Wykorzystanie narzędzi GIS w badaniach morfologii miast średniowiecznych (współautor: mgr inż. Marta Nalej), Warszawa.
 25. 2016 – Konferencja naukowa „Dawne fortyfikacje – dla turystyki, rekreacji i kultury. Zarządzanie i zagospodarowanie z wykorzystaniem środków UE”, w dniach 12-14 maja, Toruń.
 26. 2016 – Konferencja naukowa – ,,Wyzwania turystyki kulturowej w perspektywie zakończenia prac w Zespole Kościoła Najświętszej Marii Panny w Malborku”, w dniu 29 stycznia,
  Tytuł wystąpienia: Funkcja turystyczna zamków dawnego państwa krzyżackiego na przykładzie Malborka, Malbork.
 27. 2015 – III Heritage Forum of Central Europe – „The City” , Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, w dniach 16-18 września,
  Tytuł wystąpienia: The role of tourism in the medieval urban landscape management in the towns of northern Poland, Kraków.
 28. 2015 – IV Konferencja z Geografii Historycznej – Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości, w dniach 11-12 czerwca,
  Tytuł wystąpienia: Wybrane narzędzia GIS w badaniach morfologii miast średniowiecznych, Łódź.
 29. 2014 – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa w dniach 4-6 grudnia: Zakon Krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, w dniach 4-6 grudnia,
  Tytuł wystąpienia: Dziedzictwo i współczesne wykorzystanie średniowiecznych zamków zakonu krzyżackiego a świadomość historyczna uczniów wybranych szkół województw warmińsko-mazurskiego i pomoMarta Nalejrskiego, Ryn.
 30. 2014 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa w dniach 9-10 października: Central Europe after 25 years of transition.
  Tytuł wystąpienia: Teutonic State Order’s cultural heritage in towns of Warmia-Masuria Province in Poland, Nitra, Słowacja.
 31. 2014 – 14 Łódzka Międzynarodowa Konferencja Geografii Politycznej i Warsztatach IGU CPG w dniach 15-17 sierpnia,
  Tytuł wystąpienia: Chosen aspects of the use and conservation of cultural heritage in towns of the State of the Teutonic Order in Warmia-Masuria Province, Łopuszna.
 32. 2013 – Prezentacja posteru naukowego na II Ogólnopolskiej Konferencji GIS w Nauce, 24-26 czerwca 2013 r., pt.: Analiza wybranych aspektów lokalizacji średniowiecznych zamków krzyżackich, biskupich i kapitulnych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem narzędzi GIS, Lublin.
 33. 2013 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa w dniach 16-17 marca 2013 r. pt.: Spatial transformation processes in central Europe in XXI century (Przemiany przestrzeni na obszarze Europy Cenralnej w XXI wieku).
  Tytuł wystąpienia: Chosen aspects of the tourist function development of medieval castles in the small towns in Pomerania and Warmia-Masuria region, according to opinion of local communities, Kijów, Ukraina.
 34. 2012 –Międzynarodowa konferencja naukowa: Zamki i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki, Gniew.
 35. 2012 – „Polska, naturalnie! – rozwój, integracja i promocja produktów i rozwiązań ekoturystycznych w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim.”, Dźwiniacz Dolny.
 36. 2011 – Konferencja pt.: Oferta doktorantów projektu „Turyzm dla Regionu” na rzecz realizacji Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020, Łódź.
 37. 2011 – Szkolenie przewodników i pilotów z zakresu obsługi turystów niepełnosprawnych, Oddział „Łódzki” PTTK w Łodzi i Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK Łódź.
 38. 2010 – 58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, Łódź.
 39. 2009 – IV Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów, Poznań.
 40. 2009 – Przestrzeń małych miast – 20 lat transformacji, Katowice.
 41. 2009 – XXIV Warsztaty Badawcze z Geografii Turyzmu, Uniejów.
 42. 2008 – XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 43. 2007 – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sytuacja społeczno-ekonomiczna Polski na tle aktualnych trendów w krajach OECD, Łódź.
 44. 2007 – VII Konferencja z cyklu Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej pt. Miasto w Gospodarce opartej na wiedzy, Łódź.