dr Łukasz Musiaka

Zespół Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego
Katedra Geografii Politycznej, Historycznej
i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki
ul. S. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź
e-mail: lukasz.musiaka@geo.uni.lodz.pl
pok. 402K, konsultacje: drogą e-mail

ORCID-ID: 0000-0002-6845-7280
Profil ResearchGate
Profil Google Scholar

Zainteresowania naukowe

  • Geografia miast, urban morphology, geografia historyczna, geografia turyzmu, dziedzictwo kulturowe, architektura militarna.