dr Łukasz Musiaka

Zespół Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego
Katedra Geografii Politycznej, Historycznej
i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki
Collegium Geographicum,
ul. S. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź
e-mail: lukasz.musiaka@geo.uni.lodz.pl
pok. 402, konsultacje: środa 14.00-15.30

Zainteresowania naukowe

  • Geografia miast, geografia historyczna, geografia turyzmu, dziedzictwo kulturowe, architektura militarna.