Relacja z Łodzi 2018

Idź do wersji strony w języku angielskim

Seminarium Polish Network of Urban Morphology Between Theory and Practice of Urban Morphology, 25 kwietnia 2018 r.

25 kwietnia 2018 roku na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się pierwsze posiedzenie PNUM - Polish Network of Urban Morphology, zatytułowane: Between Theory and Practice of Urban Morphology. Na seminarium wystąpili reprezentacji ośrodków zagranicznych i krajowych: prof. Jernej Zupančič z Uniwersytetu w Lublanie, prof. Agata Kantarek z Politechniki Krakowskiej, prof. Ivor Samuels z Uniwersytetu w Birmigham, prof. Artur Zaguła oraz dr Anna Tomczak z Politechniki Łódzkiej. Głównym organizatorem spotkania ze strony Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, był dr Tomasz Figlus a ze strony Instytutu Architektury Politechniki Łódzkiej - prof. Małgorzata Hanzl. Wśród słuchaczy seminarium obecny był również prof. Marek Koter - nestor łódzkiej szkoły morfologicznej.

Seminarium Polish Network of Urban Morphology 25 kwietnia 2018 r.
na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Fot. M Hanzl

Dr Łukasz Musiaka
Dr Tomasz Figlus
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki