Kontakt

KATEDRA GEOGRAFII POLITYCZNEJ, HISTORYCZNEJ
I STUDIÓW REGIONALNYCH

Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. Marek SOBCZYŃSKI
Sekretariat p. 404K: Anna ARASZKIEWICZ, Anna KRUŚ
tel.: (+48) (+42) 635 45 90
Adres: 90-142 Łódź, Kopcińskiego 31, Polska
www: http://geopol.geo.uni.lodz.pl/
email: geopol@geo.uni.lodz.pl