Konferencje

  • 14-16 września 2011 – III Międzynarodowa Konferencja z Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego, Dolny Śląsk-Łużyce.
  • 12-14 września 2012 – 13th International ‘Lodz’ Political Geography Conference – The Eastern dimension of the United Europe, Chełm – Lutsk (Ukraine).
  • 15-17 sierpnia 2014 – 14th International ‘Lodz’ Political Geography Conference and IGU CPG Workshop on Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage, Łopuszna.
  • 11–12 czerwca 2015 r. - IV Konferencja z Geografii Historycznej – Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości, Łódź.
  • 14-16 września 2016 – 15th International ‘Lodz’ Political Geography Conference on Borderlands of nations, nations of borderlands, Osiecznica – Bautzen (Germany)