Kadra

Zakład Geografii Politycznej (ZGP) wydzielił się w grudniu 2002 r. w ramach Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ.

Od samego początku kierował nim prof. zw. dr hab. Marek Sobczyński, a na stanowiskach adiunktów zatrudnieni byli: prof. nadzw. dr hab. Marek Barwiński i prof. nadzw. dr hab. Andrzej Rykała. Skład personalny ZGP nie uległ od tego czasu żadnej zmianie. Po likwidacji w Katedrze z dniem 30 września 2016 r. struktur zakładowych dotychczasowi pracownicy ZGP ustanowili nieformalny zespół badawczy geografii politycznej.

Skład osobowy: