Kadra

Zakład Geografii Politycznej (ZGP) wydzielił się w grudniu 2002 r. w ramach Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ.

Od samego początku kierował nim prof. zw. dr hab. Marek Sobczyński, a na stanowiskach adiunktów zatrudnieni byli: prof. nadzw. dr hab. Marek Barwiński i prof. nadzw. dr hab. Andrzej Rykała. Skład personalny ZGP nie uległ od tego czasu żadnej zmianie. Po likwidacji w Katedrze z dniem 30 września 2016 r. struktur zakładowych dotychczasowi pracownicy ZGP ustanowili nieformalny zespół badawczy geografii politycznej.

Skład osobowy:
Zakład Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego (ZGHiDK) wydzielił się w grudniu 2002 r. w ramach Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ.

Od samego początku kierował nim prof. nadzw. dr hab. Mariusz Kulesza, a w Zakładzie zatrudniony był, aż do przejścia na emeryturę w 2010 r., ówczesny kierownik Katedry prof. zw. dr hab. Marek Koter. Na stanowisku asystenta pracowała mgr Justyna Walisiak (Wojtkiewicz). Kolejno zatrudniono w Zakładzie na stanowiskach asystentów mgr Magdalenę Baranowską (Deptułę) (2006) i mgr Tomasza Figlusa (2008). Po odejściu z pracy w 2012 r. mgr Justyny Wojtkiewicz na stanowisku adiunkta zatrudniono dr Łukasza Musiakę. W związku z awansem zawodowym na stanowiska adiunktów dr T. Figlusa (2013) i dr M. Deptuły (2014) oraz śmiercią kierownika Zakładu prof. zw. dr hab. Mariusza Kuleszy (2014) obecnie w Zakładzie zatrudniona jest trójka adiunktów, a stanowisko kierownika pozostawało nieobsadzone. Po likwidacji w Katedrze z dniem 30 września 2016 r. struktur zakładowych dotychczasowi pracownicy ZGHiDK ustanowili nieformalny zespół badawczy geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego.

Skład osobowy: