ISUF 2022 Łódź-Kraków

Go to the English version

XXIX KONFERENCJA INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN FORM 2022
ŁÓDŹ-KRAKÓW 6-11 WRZEŚNIA 2022 R.
Przebudowa i rewitalizacja przestrzenna: perspektywa multidyscyplinarna

  • klasyczne i innowacyjne koncepcje teoretyczne przebudowy i rewitalizacji struktur przestrzennych;
  • metody badań procesów transformacji struktur przestrzennych osad i ich zastosowania;
  • czynniki decyzyjne oraz polityczne, prawne i administracyjne warunki przebudowy i odnowy tkanki miejskiej;
  • społeczne i kulturowe uwarunkowania przebudowy i odnowy przestrzennej;
  • zmiany ekonomiczne, funkcjonalne i infrastrukturalne oraz ich wpływ na procesy odnowy, w tym przekształcenia przestrzenne miast poprzemysłowych;
  • kierunki zmian w historycznych strukturach miejskich;
  • praktyczne rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne; planowanie i projektowanie przestrzeni publicznej i otwartej przestrzeni z wykorzystaniem wybranych przykładów i podejścia porównawczego.

E-mail: isuf2022conference@gmail.com

Łódź EC1
Łódź EC1.
Fot. Piotr Zaguła
Kraków Wawel
Kraków Wawel.
Fot. Maciej Motak

Szczegółowe informacje odnośnie konferencji ISUF 2022 znajdują się na stronie: https://isuf2022.org/

 

Organizatorzy:

Draft Outline Program

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Politechniki Krakowskiej
Logo Politechniki Łódzkiej