Historia

Idź do wersji strony w języku angielskim

Od lat 90. badacze z polskiej szkoły morfologii miejskiej publikują w Urban Morphology (Koter, Kulesza 1999; 2010) i uczestniczą w konferencjach organizowanych przez ISUF (Birmingham 1997, Florencja 1999). Polska Sieć Morfologii Urbanistycznej (ISUFPOLSKA, Polska Sieć Morfologii Urbanistycznej), kontynuując tradycje łódzkiej szkoły morfologicznej, rozwija się w sposób zorganizowany od 2016 roku. Jej zadaniem jest przede wszystkim promocja i rozwój badań dotyczących morfologii osadnictwa miejskiego i wiejskiego. Pomaga także w upowszechnianiu wyników badań w skali lokalnej i międzynarodowej, a także między dyscyplinami. Jej członkowie - geografowie i architekci - prowadzą indywidualne badania związane z Morfologią Miast.

25 kwietnia 2018 roku na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się pierwsze posiedzenie PNUM - Polish Network of Urban Morphology, zatytułowane: Between Theory and Practice of Urban Morphology. Na seminarium wystąpili reprezentacji ośrodków zagranicznych i krajowych: Prof. Jernej Zupančič z Uniwersytetu w Lublanie, Prof. Agata Kantarek z Politechniki Krakowskiej, Prof. Ivor Samuels z Uniwersytetu w Birmigham, Prof. Artur Zaguła oraz Dr Anna Tomczak z Politechniki Łódzkiej. Głównym organizatorem spotkania ze strony Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, był dr Tomasz Figlus a ze strony Instytutu Architektury Politechniki Łódzkiej - Prof. Małgorzata Hanzl. Wśród słuchaczy seminarium obecny był również Prof. Marek Koter - nestor łódzkiej szkoły morfologicznej.

Seminarium Polish Network of Urban Morphology 25 kwietnia 2018 r.
na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Fot. M Hanzl

Kolejnym krokiem do formalizacji działań grupy polskich morfologów osadnictwa z różnych ośrodków, były konferencje ISUF w hiszpańskiej Walencji w dniach 25-27 września 2017 oraz w Nikozji na Cyprze w dniach 3-6 lipca 2019. Konferencje te były okazją do integracji środowiska badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe w kraju, a także wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie funkcjonowania badań morfologicznych w kontekście krajowym i międzynarodowym. Na konferencji ISUF w Nikozji zespół w składzie dr hab. Anna Agata Kantarek, dr hab. Małgorzata Hanzl, dr Ł. Musiaka i dr T. Figlus uzyskał legitymację do organizacji 29 International Seminar on Urban Forms w roku 2022 r. w Łodzi i Krakowie, co stanowi znakomite wyróżnienie polskiego środowiska badaczy morfologii osadnictwa.

Konferencja ISUF w Walencji w 2017 roku oraz konferencja ISUF w Nikozji w 2019 r. – moment przyznania organizacji ISUF 2022 dla Łodzi i Krakowa. Fot. R. Szmytkie, Ł. Musiaka

Dnia 15.11.2019 r. w budynku Collegium Geographicum w Łodzi doszło do sformalizowania działań grupy polskich badaczy morfologii osadnictwa miejskiego i wiejskiego, czego wyrazem było założenie polskiego oddziału światowej organizacji ISUF - International Seminar on Urban Forms. Organizacja funkcjonuje od 1994 roku. W ramach ISUF funkcjonują sieci narodowe zrzeszające naukowców wielu dyscyplin badawczych (geografii, architektury i urbanistyki, planistów przestrzennych i in.), zajmujących się rozwojem przestrzennym form osadniczych, ich morfologią i morfogenezą. Przewodniczącą nowo powołanej grupy ISUF POLSKA została wybrana dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek, prof. PK, wiceprzewodniczącą dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl, prof. PŁ, sekretarzem dr Ł. Musiaka, a członkami Rady są dr T. Figlus, dr hab. Robert Szmytkie, prof. UWr, dr inż. arch. Monika Adamska z Politechniki Opolskiej. Założycielami organizacji byli także prof. dr hab. M. Sobczyński, dr M. Deptuła (członek ISUF), dr Mariusz Lamprecht i mgr A. Majewska.

Założenie ISUF Polska 15.11.2019 r. na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Fot. Ł. Musiaka

Obecnie ISUF Polska skupia się na organizacji 29 International Seminar on Urban Forms w roku 2022 r. w Łodzi i Krakowie.