Historia

Idź do wersji strony w języku angielskim

Dnia 15.11.2019 r. w budynku Collegium Geographicum w Łodzi grupa polskich badaczy morfologii osadnictwa miejskiego i wiejskiego założyła polski oddział światowej organizacji ISUF - International Seminar on Urban Forms. Organizacja funkcjonuje od 1994 roku. W ramach ISUF funkcjonują sieci narodowe zrzeszające naukowców wielu dyscyplin badawczych (geografii, architektury i urbanistyki, planistów przestrzennych i in.), zajmujących się rozwojem przestrzennym form osadniczych, ich morfologią i morfogenezą. Przewodniczącą nowo powołanej grupy ISUF POLSKA została wybrana dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek, prof. PK, wiceprzewodniczącą dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl, prof. PŁ, sekretarzem dr Ł. Musiaka, a członkami Rady są dr T. Figlus, dr hab. Robert Szmytkie, prof. UWr, dr inż. arch. Monika Adamska z Politechniki Opolskiej. Założycielami organizacji byli także prof. dr hab. M. Sobczyński, dr M. Deptuła (członek ISUF), dr Mariusz Lamprecht i mgr A. Majewska. Na konferencji ISUF w Nikozji (2-6.07.2019) zespół w składzie dr hab. Anna Agata Kantarek, dr hab. Małgorzata Hanzl, dr Ł. Musiaka i dr T. Figlus uzyskali legitymację do organizacji 29 International Seminar on Urban Forms w roku 2022 r. w Łodzi i Krakowie, co stanowi znakomite wyróżnienie polskiego środowiska badaczy morfologii osadnictwa.