Działalność dydaktyczna

ZGP realizuje proces dydaktyczny w zakresie geografii politycznej przede wszystkim w ramach odrębnej specjalizacji magisterskiej na kierunku geograficznym Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne, jak również na prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ kierunkach studiów licencjackich i magisterskich: geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna.

Ponadto pracownicy ZGP prowadzą zajęcia dydaktyczne także na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ na kierunku: międzynarodowe stosunki polityczne.

Zespół Geografii Politycznej prowadzi także odrębne seminarium doktorskie w ramach studiów III stopnia (doktoranckich) realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Aktualnie do ZGP przypisanych jest 4 doktorantów.