Działalność dydaktyczna ZGHiDK

Zespół realizuje proces dydaktyczny w zakresie geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego przede wszystkim w ramach odrębnej specjalizacji magisterskiej na kierunku geograficznym Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne, jak również na prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ kierunkach studiów licencjackich i magisterskich: geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna.

Zakład Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego uczestniczy także w procesie dydaktycznym w ramach studiów III stopnia (doktoranckich) realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Aktualnie do Zakładu przypisany jest 1 doktorant.