Projekty naukowe

Zakończone

  • 2018 - Kierownik projektu nt. Rzeczami opowiedziane. Macewy poza domem wieczności – konteksty przestrzenne, projekt zrealizowany na podstawie dotacji celowej na badania doktorantów i młodych naukowców, pod opieką naukową dr hab. Andrzeja Rykały, prof. UŁ.
  • 2017-2018 - Kierownik projektu nt. Zanikłe jednostki osadnicze na pograniczu mazursko-mazowieckim, finansowanie w ramach programu – Studenckie Granty Badawcze na Uniwersytecie Łódzkim, opiekun naukowy: dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ.

W toku

  • 2019-2021 - Kierownik projektu nt. Pamięć krajobrazu zanikających miejscowości z terenu dawnych Prus Wschodnich – materialny wymiar przerwania ciągłości osadnictwa, finansowanie w ramach konkursu grantowego Preludium 15 Narodowego Centrum Nauki (nr rej.: 2018/29/N/HS3/01001); (https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=16466)