Nagrody

Nagrody za działalność naukową

  1. VIII edycja Konkursu im. M. Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu organizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, I Nagroda w kategorii prac magisterskich.
  2. XXXIII Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, laureatka – I Nagroda; 2016 rok.
  3. III edycja Konkursu „Najlepsza Praca Magisterska” organizowanego przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego, laureatka – najlepsza praca magisterska na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.
  4. Medal „Za Chlubne Studia” przyznany przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 rok.