Konferencje naukowe

 1. Bet Tahara – domy przedpogrzebowe w przestrzeni cmentarzy żydowskich województwa śląskiego, "Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa – Czytanie Przeszłości", 21-22 kwietnia 2016 r., Rzeszów.
 2. Tempel czy bóżnica? Współczesne oblicza synagog województwa śląskiego, "III Warszawska Konferencja z Geografii Politycznej", 27 kwietnia 2016 r., Warszawa.
 3. Jewish religious heritage in Upper Silesia divided by the borders. Similarities and differences, "The 15th 'Lodz' International Political Geography Conference – Borderland of Nations, Nations of Borderland", 14-16 września 2016 r., Złotniki Lubańskie–Bautzen.
 4. Obiekty żydowskiego dziedzictwa religijnego tematem i tłem wydarzeń kulturalnych, "Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Region i Kultura II", Bełchatów, 30 września 2016 r.
 5. Nekropolia jako materialny wyraz asymilacji. Cmentarze żydowskie województwa śląskiego, "Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej", Łódź, 9-10 listopada 2016 r.
 6. Archeologia współczesności i etnografia. Współpraca, doświadczenia, korzyści, "XVIII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Sesja Studentów Archeologii Archeologia Współczesności i jej problemy", Biskupin, 24-26 listopada 2016 r.
 7. Niechciane, porzucone, zapomniane... O czym milczą mazurskie lasy? Interdyscyplinarne badania cmentarzy protestanckich, Seminarium Młodych Naukowców na Uniwersytecie Łódzkim, Łódź, 01 marca 2017 r.
 8. Na straży pamięci. Społeczna i prawna ochrona żydowskich obiektów religijnych w województwie śląskim, III Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Dziedzictwo w obliczu transformacji, Kraków, 21-22 kwietnia 2017 r.
 9. Cmentarz – kapsułą czasu. Interdyscyplinarna analiza przestrzeni obiektów grzebalnych – egzemplifikacje, Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Trudne Dziedzictwo. Archeologia i etnografia o nie zawsze zapomnianej przeszłości, Łódź, 11-12 maja 2017 r.
 10. Krajobraz konfliktu – propozycja aplikacji koncepcji w analizach żydowskiego dziedzictwa religijnego, V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej „Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego”, Łódź, 22-23 czerwca 2017 r.
 11. Pamięć krajobrazu pogranicza na przykładzie zanikłych jednostek osadniczych południowej części powiatu piskiego w województwie warmińsko-mazurskim, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Krajobrazy Pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych, 23-24 listopada 2017 roku, Katowice.
 12. Geografia i archeologia – doświadczenia ze współpracy i wyzwania przyszłości, Kongres Geografii Polskiej 2018, Warszawa, 12-13 kwietnia 2018 r.
 13. Wsie, których już nie ma – miejsca, które jeszcze są. Opuszczone jednostki osadnicze w powiecie piskim znamionami pograniczy, XV Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Człowiek a historia”, Piotrków Trybunalski, 23-25 maja 2018 r.
 14. Tam, gdzie woda żywa… Mykwy na ziemiach polskich – dawniej i dziś. Studia przestrzenne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura Żydowska – dawniej i dziś”, Gniezno, 7-8 czerwca 2018 r.
 15. Szepty przestrzeni… Zwrot ku materialności a badania geograficzne dziedzictwa religijnego, Konferencja Naukowa „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”, Poznań, 11-12 czerwca 2018 r.
 16. To co wydarzyło się na Mazurach zostało na Mazurach. Narracje o wieku XX w powojennych pracach badawczych, Konferencja Naukowa „Rola geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju”, Kraków, 21-22 czerwca 2018 r.
 17. Masuria - the ephemeral land. Retrieval and (re)construction landscapes of the past - the era of globalization or retur to the small homelands?, „16th International Conference of Political Geography”, Skorzęcin, 12-14 września 2018 r.
 18. Mikrokosmosy społeczności, czyli... cmentarze protestanckie opuszczonych mazurskich wsi; Konferencja Naukowa: "Cmentarze - milczący świadkowie historii. Edycja druga", Łódź, 17 listopada 2018 r.
 19. Swoi i obcy. Sytuacja ludności wschodniopruskiej u schyłku drugiej wojny światowej i tuż po jej zakończeniu w kontekście procesu wyludniania się miejscowości, Konferencja Naukowa: „Wspólne drogi. Człowiek w obliczu przemian", Lublin, 4-5 kwietnia 2019 r.
 20. Jewish religious heritage in the landscape of conflict. Relicts of military operations in the area of the New Jewish Cemetery in Łódź (Poland), Konferencja naukowa: „Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA 2019”, Kraków 23-27 kwietnia 2019 r.
 21. Mikrohistorie. Dzieje kutnowskiej społeczności żydowskiej w świetle źródeł epigraficznych, „VIII Międzynarodowe Forum Doktorantów Historyk - Fakt - Metoda”, Częstochowa, 9-10 maja 2019 r.
 22. "Ta cisza... Puste wsie, w których nie szczeka ani jeden pies i nie pali się jakiekolwiek światło". Niezamieszkany krajobraz dawnych Prus Wschodnich, Konferencja Naukowa: "Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku - ciągłość czy zmiana?", Wrocław, 16-17 maja 2019 r.
 23. Przekształcenia krajobrazu miejscowości dawnych Prus Wschodnich po delimitacji granicy polsko-rosyjskiej, Konferencja Naukowa: „Podzielone miasta, podzielone wyspy", Warszawa, 17 maja 2019 r.
 24. "Wsie sprawiały wrażenie wymarłych". Wpływ wymiany ludności na Warmii, Mazurach i Powiślu na przekształcenia sieci osadniczej"; Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Migracja w języku, literaturze i kulturze", Łódź, 18 maja 2019 r.
 25. Krajobraz w pamięci a pamięć krajobrazu, czyli społeczne narracje i mitologizacja pejzażu Prus Wschodnich a materialne kształtowanie przestrzeni zamieszkiwania, „XVI Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Człowiek a Historia”, Piotrków Trybunalski, 22-23 maja 2019 r.
 26. Told by Space, Told by Things: Stories of Jewish Communities Recorded in Cemeteries and in Matzevot Located Outside of Houses of Eternity, Konferencja Naukowa: „Building Culture and Community: Jewish Architecture and Urbanism in Poland”, Warszawa, 29-30 maja 2019 r.
 27. Przestrzenie wyludnionych miejscowości i materialne świadectwa przebiegu działań zbrojnych jako elementy krajobrazu konfliktu na przykładach z obszaru dawnych Prus Wschodnich, "XX Ogólnopolskie Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej", Sosnowiec, 1-3. lipca 2019 r.
 28. Application of the integrated humanistic approach in the study of deserted villages of north-eastern Poland, 17th International Conference of Historical Geographers, Warszawa, 15-20 lipca 2018 r.
 29. „Wsie, których nie ma to las, albo polany w środku lasu”. Przestrzenie miejscowości z obszaru dawnych Prus Wschodnich po przerwaniu ciągłości osadnictwa, „VI Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego”, Łódź, 14-15. listopada 2019 r.