mgr Anna Majewska

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej
i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki
Collegium Geographicum,
ul. S. Kopcińskiego 31
90-140 Łódź
e-mail: anna.majewska@geo.uni.lodz.pl
pok. 404

Zainteresowania naukowe

  • Geografia polityczna, geografia historyczna, dziedzictwo kulturowe, archeologia historyczna, przemiany krajobrazu związane z przerwaniem ciągłości osadnictwa, żydowskie obiekty religijne.