Publikacje naukowe

  1. Klimek A., Tomalka A., 2013, Mutual religious influences between the East and the West, "Region and Regionalism", no 11, v.1, 2013. s. 83-107.
  2. Klimek A., 2013, Aktywność społeczna oraz relikty dziedzictwa materialnego ewangelików augsburskich w Pabianicach [w:] Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, v.1, s. 193-205.
  3. Klimek A., 2014, Status prywatnych wysp w państwach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] R. Żelichowski (red.), Wyspy Unii Europejskiej – bogactwo czy balast?, Wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, s. 217-265.
  4. Jabłońska M., Klimek A., 2015, Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage in historical transborder regions of Spis and Orava in Poland and Slovakia, "Region and Regionalism", no. 12/ 2015, s. 42-66.
  5. Klimek A., 2015, Euroregiony Pro Europa Viadrina i Sprewa Nysa Bóbr. Funkcjonowanie oraz znaczenie dla rozwoju Środkowego Nadodrza, [w:] R. Żelichowski (red.), Współpraca transgraniczna. Euroregiony, Wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, s. 165-182.
  6. Kruś A., 2016, Społeczno-religijna rola luteranów w dziejach Pabianic i Zgierza oraz relikty ich dziedzictwa materialnego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", 25, s. 165-173.
  7. Kruś A., 2017, Borderland of nations and denominations – the case of the Duchy of Teschen - Pogranicze narodów i wyznań - przypadek Księstwo Cieszyńskie", "Region and Regionalism", no. 13, vol.2/2017, s. 169-182.
  8. Kruś A., Zdyb M., 2018, Grecka wysp Kos jako węzeł na szlaku migracyjnym do Europy, [w:] R. Żelichowski (red.), Droga usiana drutami. Imigrancka odyseja do Europy, Wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, s. 217-234.
  9. Kruś A., 2018, Udział Ewangelików Augsburskich w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Piotrkowa Trybunalskiego, "Studia z Geografii Politycznej i Historycznej", t. 7, s. 251–269.