Konferencje naukowe

 1. 2012 - 13th International „Lodz” Political Geography Conference on The Eastern dimension of the United Europe, Chełm–Lutsk (Ukraina).
 2. 2012 - Konferencja: Rycerze – szlachta – ziemianie. Szlachetnie urodzeni na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, Wschowa k. Leszna.
 3. 2013 - Konferencja: Wyspy Unii Europejskiej – bogactwo czy balast?, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie.
 4. 2014 - 14th International „Lodz” Political Geography Conference on Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage, Łopuszna.
 5. 2015 - Konferencja: Współpraca transgraniczna - Euroregiony, Instytut Studiów Politycznych PAN wraz z Collegium Civitas, Warszawa.
 6. 2015 - IV Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej pt. Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości, Łódź.
 7. 2016 - 15th International „Lodz” Conference on Political Geography Borderlands of nations, nations of borderlands, Złotniki Lubańskie - Bautzen (Niemcy).
 8. 2017 - Konferencja: Droga usiana drutami – imigrancka odyseja do Europy, Instytut Studiów Politycznych PAN wraz z Collegium Civitas, Warszawa.
 9. 2017 - V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej: Współczesne Badania Geograficzno-Historyczne Krajobrazu Kulturowego, Łódź.
 10. 2018 - 16th International „Lodz” Conference on Political Geography Rola państwa w erze globalizacji (The role of the state in the era of globalization), Skorzęcin k. Gniezna.
 11. 2019 - VI Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego: Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego, Łódź.