dr Anna Kruś

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej
i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki
Collegium Geographicum,
ul. S. Kopcińskiego 31
90-140 Łódź
e-mail: anna.krus@geo.uni.lodz.pl
pok. 404

Zainteresowania naukowe

  • Geografia polityczna świata, mniejszości narodowe, etniczne i religijne, geografia społeczno-ekonomiczna i regionalna świata, dziedzictwo kulturowe.

Dydaktyka

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych – kierunek geografia oraz gospodarka przestrzenna;
  • Opiekuństwo prac magisterskich.