prof. UŁ dr hab. Andrzej Rykała

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej
i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki
Collegium Geographicum,
ul. S. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź
tel.: 042 635 45 83; fax.: 042 635 45 92
e-mail: andrzej.rykala@geo.uni.lodz.pl
pok. 403, konsultacje: środa 13.30-15.00<

ORCID ID: 0000-0002-2183-3103
Profil ResearchGate

Zainteresowania naukowe

Geografia polityczna, geografia religii, geografia historyczna.

Dydaktyka

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, seminariów licencjackich i magisterskich, pracowni magisterskiej) w Uniwersytecie Łódzkim:
    • na Wydziale Nauk Geograficznych – kierunek geografia (studia dzienne i zaoczne);
    • na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym – kierunek europeistyka (dzienne);
    • na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych – kierunek amerykanistyka (zaoczne).
  • Promotorstwo prac magisterskich i licencjackich z geografii politycznej, geografii religii i geografii historycznej.