Prace nad nową stroną Katedry

W chwili obecnej trwają prace nad nową stroną internetową Katedry Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych. Prosimy o cierpliwość. W niedługim czasie strona uzyska pełną funkcjonalność.


Wracaj