Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ
Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego Instytut Śląski w Opolu
Centrum B/ORDES IN MOTION Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy)

zapraszają na:

XVII Międzynarodową „Łódzką” Konferencję z Geografii Politycznej
RZEKI W ŻYCIU NARODÓW ICH GOSPODARCE I POLITYCE
RIVERS IN THE LIVES OF NATIONS IN THEIR ECONOMY AND POLITICS
16–18 września 2020 r., Kostrzyn nad Odrą/ Frankfurt nad Odrą

Konferencja pod patronatem: Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej.