Zespół Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego

Pracownicy

Adiunkci

dr Magdalena Deptuła

dr Tomasz Figlus

dr Łukasz Musiaka

Doktoranci

V rok: mgr Łukasz Węgrzyn

II rok. mgr Katarzyna Staniek

Byli pracownicy

prof. zw. dr hab. Mariusz Kulesza (1950-2014)

prof. zw. dr hab. Marek Koter (profesor emerytowany)