Konferencje

Wystąpienia i udział w wybranych konferencjach i szkoleniach

 • 2017 – The 24th International Seminar on Urban Form (ISUF 2017), „City and territory in the globalization age” 27-29 września, tytuł wystąpienia: Determinants and results of morphological transformations of historical city centres and suburbs in Poland on chosen examples, Walencja, Hiszpania,
 • 2017 – V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GEOGRAFII HISTORYCZNEJ. Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. 22-23 czerwca 2017 r., tytuł wystąpienia: Przemiany morfologiczne małego miasta na przykładzie Nowego Stawu, Łódź,
 • 2016 – XXI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „KRAJOBRAZY INSPIRACJI. INSPIRACJE KRAJOBRAZOWE”, 26-27 września 2016, poster naukowy: Zabytkowe układy przestrzenne i obiekty architektoniczne średniowiecznych miast dawnego państwa krzyżackiego jako walor turystyczny, Kazimierz Dolny,
 • 2016 – 15th International ‘Lodz’ Political Geography Conference on “Borderlands of nations, nations of borderlands”, 14-16 września 2016, tytuł wystąpienia: The Sikhs – a borderland nation, wystąpienie razem z dr hab. Markiem Barwińskim, Osiecznica – Bautzen, Niemcy,
 • 2016 – Central European Conference of Historical Geographers, 31 sierpnia – 2 września, tytuł wystąpienia: Forms of rural and urban settlements founded by State of the Teutonic Order in present-day Polish territory, wystąpienie razem z dr Tomaszem Figlusem, Praga, Czechy,
 • 2016 – The 23rd International Seminar on Urban Form (ISUF 2016), „Urban Morphology and the Resilient City” 8-10 lipca, tytuł wystąpienia: Urban morphology of the former Teutonic towns in Prusssia, Nanjing, Chiny,
 • 2016 – LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Tradycja i nowoczesność w geografii” w dniach 27-29 czerwca, wystąpienie razem z mgr inż. Marta Nalej: Tradycyjne i GISowe metody analizy rozplanowania miast średniowiecznych, Kraków,
 • 2016 – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa GIS w Nauce, 8-10 czerwca,  poster razem z mgr inż. Martą Nalej: Wykorzystanie narzędzi GIS w badaniach morfologii miast średniowiecznych, Warszawa,
 • 2016 – Konferencja naukowa „Dawne fortyfikacje – dla turystyki, rekreacji i kultury. Zarządzanie i zagospodarowanie z wykorzystaniem środków UE”, w dniach 12-14 maja, bez wystąpienia, Toruń,
 • 2016 – Konferencja naukowa – ,,Wyzwania turystyki kulturowej w perspektywie zakończenia prac w Zespole Kościoła Najświętszej Marii Panny w Malborku”, w dniu 29 stycznia, tytuł wystąpienia: Funkcja turystyczna zamków dawnego państwa krzyżackiego na przykładzie Malborka, Malbork,
 • 2015 – III Heritage Forum of Central Europe – „The City” , Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, w dniach 16-18 września, tytuł wystąpienia: The role of tourism in the medieval urban landscape management in the towns of northern Poland, Kraków
 • 2015 – IV Konferencja z Geografii Historycznej – Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości, w dniach 11-12 czerwca, tytuł wystąpienia: Wybrane narzędzia GIS w badaniach morfologii miast średniowiecznych, Łódź,
 • 2014 – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa w dniach 4-6 grudnia: Zakon Krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość,  w dniach 4-6 grudnia, tytuł wystąpienia: Dziedzictwo i współczesne wykorzystanie średniowiecznych zamków zakonu krzyżackiego a świadomość historyczna uczniów wybranych szkół województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, Ryn,
 • 2014 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa w dniach 9-10 października: Central Europe after 25 years of transition. Tytuł referatu: Teutonic State Order’s cultural heritage in towns of Warmia-Masuria Province in Poland, Nitra, Słowacja,
 • 2014 – 14 Łódzka Międzynarodowa Konferencja Geografii Politycznej i Warsztatach IGU CPG w dniach 15-17 sierpnia, tytuł referatu: Chosen aspects of the use and conservation of cultural heritage in towns of the State of the Teutonic Order in Warmia-Masuria Province, Łopuszna,
 • 2013 – Prezentacja posteru naukowego na II Ogólnopolskiej Konferencji GIS w Nauce,  24-26 czerwca 2013 r., pt.: Analiza wybranych aspektów lokalizacji średniowiecznych zamków krzyżackich, biskupich i kapitulnych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem narzędzi GIS, Lublin,
 • 2013 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa  w dniach 16-17 marca 2013 r. pt.: Spatial transformation processes in central Europe in XXI century (Przemiany przestrzeni na obszarze Europy Cenralnej w XXI wieku). Tytuł wystąpienia: Chosen aspects of the tourist function development of medieval castles in the small towns in Pomerania and Warmia-Masuria region, according to opinion of local communities, Kijów, Ukraina,
 • 2012 –Międzynarodowa konferencja naukowa:  Zamki i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki, Gniew
 • 2012 – „Polska, naturalnie! – rozwój, integracja i promocja produktów i rozwiązań ekoturystycznych w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim.”, Dźwiniacz Dolny,
 • 2011 – Konferencja pt.: Oferta doktorantów projektu „Turyzm dla Regionu” na rzecz realizacji Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020, Łódź,
 • 2011 – Szkolenie przewodników i pilotów z zakresu obsługi turystów niepełnosprawnych, Oddział „Łódzki” PTTK w Łodzi i Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK Łódź,
 • 2010 – 58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, Łódź,
 • 2009 – IV Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów, Poznań,
 • 2009 – Przestrzeń małych miast – 20 lat transformacji, Katowice,
 • 2009 - XXIV Warsztaty Badawcze z Geografii Turyzmu, Uniejów,
 • 2008 – XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź,
 • 2007 – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sytuacja społeczno-ekonomiczna Polski na tle aktualnych trendów w krajach OECD, Łódź,
 • 2007 – VII Konferencja z cyklu Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej pt.  Miasto w Gospodarce opartej na wiedzy, Łódź