mgr Małgorzata Ciesielska

Temat pracy doktorskiej

Przemiany struktury przestrzennej języka kaszubskiego oraz aktywności społeczno-politycznej kaszubskiej grupy etnicznej w latach 2002-2011.

Zainteresowania naukowe

Geografia polityczna, Polonia na świecie, mniejszości etniczne, narodowe oraz religijne, politologia, stosunki międzynarodowe.

Udział w konferencjach

58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 08-12 września 2010 r.
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji piątej rocznicy wejścia w życie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Lublin 15 – 17 września 2010 r.

„Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji, Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska”, ISP PAN, Warszawa, 20 kwietnia 2011 r.

Stypendia naukowe

Stypendium w ramach programu “Erasmus” styczeń-czerwiec 2010 – University of Primorska, Koper, Słowenia

Hobby

Podróże, film, kultura i literatura iberoamerykańska, sport (pływanie, siatkówka)

Kontakt

malgorzata.ciesielska85@gmail.com