mgr Sylwia Firlej

Temat pracy doktorskiej

Procesy asymilacyjne greckich uchodźców politycznych w Polsce i ich reemigracja do Grecji.

Zainteresowania naukowe:

Geografia polityczna świata (geografia mniejszości narodowych i etnicznych, geografia religii, ruchy separatystyczne, współczesne obszary konfliktogenne), geografia granic i pograniczy, geografia regionalna społeczno- ekonomiczna świata, geografia miast, gospodarka przestrzenna, historia nowożytnej Grecji.

Udział w konferencjach:

„Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji, Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska”, ISP PAN, Warszawa, 20 kwietnia 2011r.

Stypendia naukowe:

2009—Program wymiany międzynarodowej studentów Erasmus, Politechnika w Beja (Portugalia), Wydział Zarządzania, tematyka: planowanie przestrzenne.

Hobby:

Podróże, języki obce, kultura grecka, turystyka, teatr, taniec, muzyka.

Kontakt:

sylwia.firlej@gmail.com