mgr Mateusz Konieczny

Temat pracy doktorskiej

Polska mniejszość narodowa w Norwegii w latach 1939-2010.

Zainteresowania naukowe

Geografia polityczna i historyczna (współczesne obszary konfliktogenne na świecie, problematyka mniejszości narodowych i etnicznych), geografia regionalna świata, geografia wojenna, geopolityka, kartografia, klimatologia

Udział w konferencjach

Konferencja Klimatyczna w Bergen. Arctic Science Summit Week (ASSW). Problematyka obszarów polarnych, Bergen 22-28 marca 2009 r.
„58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, Łódź 08-12 września 2010 r.

„Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji, Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska”, ISP PAN, Warszawa, 20 kwietnia 2011 r.

Publikacje

Konieczny M. – Granice i zasięgi wpływów terytorialnych kibiców piłkarskich Widzewa i ŁKS-u [w:] Barwiński M. (red.) – Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 8-12.09.2010, t. 2, Łódź 2010, s.137-150.

Hobby

Sport (piłka nożna, boks i inne sporty walki, lekkoatletyka), muzyka rockowa, heraldyka, podróże (wyprawy górskie), kolekcjonerstwo, historia II wojny światowej

Kontakt

mat_konieczny@wp.pl