Dr Magdalena Deptuła (z d. Baranowska)

Adiunkt
Zespół Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego

Uniwersytet Łódzki
Collegium Geographicum,
ul. S. Kopcińskiego 31
90-140 Łódź

e-mail: magbar81@wp.pl

pok. 402, konsultacje: czwartek 12.00-14.00 (semestr letni 2016)

Zainteresowania naukowe:

Geografia miast, geografia historyczna, morfologia miast, dziedzictwo kulturowe.

Dydaktyka:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych – kierunek geografia oraz gospodarka przestrzenna.

Opiekuństwo prac magisterskich.

Publikacje

Konferencje